На головну

Основні концепції побудови інформаційних систем управління

Сучасні концепції побудови інформаційних систем управління представлені такими методологіями:

¦ MRPII (Manufacturing Resource Planning) - планування виробничих ресурсів;

¦ ERP (Enterprise Resource Planning) - планування ресурсів підприємства;

¦ APS (Advanced Planning and Scheduling) - розширене управління виробничими графіками;

¦ CSRP (Customer Synchronized Resource Planning) - планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем.

Найбільш поширеним методом управління виробництвом в світі є стандарт MRPII, Розроблений в США і підтримуваний американським суспільством з контролю виробництва та запасів. Ця методологія пропонує ряд способів вирішення завдань управління виробництвом (формування плану підприємства, планування продажів, планування виробництва, планування потреб в матеріальних ресурсах і виробничих потужностей, оперативне управління виробництвом). В основі MRPII лежить ієрархія планів. Плани нижніх рівнів залежать від планів більш високих рівнів, т. Е. План вищого рівня надає вхідні дані, намічені показники і деякі обмеження для планів нижчого рівня, причому результати планів нижнього рівня зворотно впливають на плани вищого рівня.

У міру використання стандарту MRPII були виявлені його певні недоліки, після усунення яких з'явилася нова методологія ERP. Основною відмінністю даної концепції від попередньої є орієнтація на роботу з фінансовою інформацією, можливість планування не тільки виробничих, але й інших ресурсів підприємства.

Додатково до функцій MRPII в концепції ERP з'явилися такі: прогнозування попиту, управління проектами, ведення технологічної інформації, управління витратами, управління фінансами, управління кадрами.

Необхідно відзначити, що розширення функціоналу системи за рахунок можливості комплексного управління не тільки матеріальними, але й іншими ресурсами підприємства значно збільшує її вартість і ускладнює роботи по впровадженню подібних систем.

концепція APS. Особливістю цієї концепції є можливість вирішувати такі завдання, як «проштовхування» термінового замовлення в виробничі графіки та розподіл завдань з урахуванням пріоритетів і обмежень. У системах, що реалізують концепції APS, широко використовуються сучасні методи оптимізації (математичні, евристичні). В даний час концепція APS часто застосовується при створенні спеціалізованих модулів в ERP-системах.

концепція CSRP була запропонована компанією SYMIX. Сутність даної концепції полягає в тому, що при плануванні та управлінні компанією потрібно враховувати не тільки основні виробничі і матеріальні ресурси підприємства, а й усі ті, які зазвичай розглядаються як «допоміжні» або «накладні», Це ресурси, що споживаються під час маркетингової діяльності, післяпродажного обслуговування проданих товарів, перевалочних і обслуговуючих операцій, а також внутріцехові ресурси, т. е. елементи всього життєвого циклу товару.

Дійсно, щоб правильно управляти вартістю товару, щоб розуміти, скільки коштує просування, виробництво і обслуговування товару даного типу, потрібно враховувати всі елементи його функціонального життєвого циклу.

Реалізація концепції CSRP на конкретному підприємстві дозволяє управляти всіма діловими процесами з більшим ступенем адекватності, чим це було із застосуванням раніше розглянутих методологій. Наприклад, можуть бути враховані можливі варіації специфікації виробу або технологічного ланцюжка, що потрібно досить часто. При розрахунку собівартості можна врахувати додаткові операції з тестування та адміністративному обслуговування замовлення, а також операції з післяпродажного обслуговування, що практично неможливо в MRP / ERP-системах.Основні етапи і методи створення та організації комп'ютерних інформаційних систем. | Життєвий цикл інформаційної системи

Користувальницький інтерфейс | Типи призначеного для користувача інтерфейсу | SILK-інтерфейс | Стандарти призначеного для користувача інтерфейсу | Гіпертекстові інформаційні технології | Мультимедійні інформаційні технології | Розподілені системи обробки даних | Застосування інформаційних технологій на робочому місці користувача, автоматизоване робоче місце |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати