Головна

Графічний метод визначення величини площі підошви фундаменту.

Завдання по підбору величини площі підошви фундаменту вирішується методом послідовних наближень (ітерацій). Доцільно використовувати графічну форму її рішення, коли шукане значення ширини фундаменту b знаходять на перетині прямої R-f (b) і кривої p-? (b), див. Рис. 1. Формула Пузиревський (12 МУ) являє собою рівняння прямої і для побудови графіка досить взяти два значення (наприклад 0 і будь-яка інша). Формула знаходження pmax (9 МУ) являє собою рівняння гіперболи, для побудови кривої необхідно взяти значення в трьох точках.

Мал. 1. Графічне визначення ширини b підошви фундаменту.

За знайденою на перетині графіків необхідної для виконання умови ширині bТ приймається марка стандартної залізобетонної плити збірного стрічкового фундаменту або марка окремого залізобетонного фундаменту під колону зі стандартною шириною b, найближчої до знайденої ширині bТ. Марки збірних фундаментних конструкцій поряд з даними про розміри в плані включають їх висоту h, що дозволяє уточнити hs і остаточно відкоригувати глибину закладення d, прив'язку до інженерно-геологічного розрізу, а також повністю доопрацювати конструкцію фундаменту.

Після остаточної розробки конструкції з урахуванням всіх елементів фундаменту (опорної плити, зовнішніх стін підвалу, колон) визначається власна вага фундаменту QII вага грунтової та іншої пригрузки на ньому в контурах плану фундаменту GII розраховується тиск pср під підошвою фундаменту за формулою (9) і перевіряється виконання умови рII Т на стандартну ширину b, а також можливою зміною первісної глибини закладення d і відповідно d1 в залежності від висоти h прийнятої подушки або окремого фундаменту.

Приклад підбору підошви фундаменту графічним методом див. Додаток 3 до МУ.

 Розрахунок підстав для фундаментів мілкого закладення. | Конструювання монолітного фундаменту.

Порядок виконання курсового проекту | Оцінка фізико-механічних властивостей ґрунтів в основі споруди (ГОСТ 25100-95). | Найменування пісків по гранулометричному складу | Визначення мінімальної глибини закладення фундаменту. | Попередній розрахунок площі підошви фундаменту. | Розрахунок опади фундаменту методом пошарового підсумовування | Визначення опади фундаменту методом еквівалентного шару. | II. Розрахунок пальових фундаментів | Визначення робочої довжини палі і типорозмірів. | Визначення несучої здатності забивний висячої палі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати