Головна

Визначення мінімальної глибини закладення фундаменту.

Глибина закладення фундаменту визначається з умови промерзання: нормативна d  і розрахункова d  глибина промерзання визначається для заданого району за п. 5.5 [2]

d  = d  , (5)

де Mt - Безрозмірний коефіцієнт, чисельно рівний сумі абсолютних значень середньомісячних негативних температур (табл. 1) [3];

d  - Величина, що дорiвнює, Mt- Для суглинків, глин - 0,23; супесей, пісків дрібних і пилових - 0,28; пісків гравелистих, великих і середній великій - 0,30; крупно-уламкових ґрунтів - 0,34.

Розрахункова глибина сезонного промерзання грунту d  , М визначається за формулою:

d  = Kn * d , (6)

де Kn - Коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму споруди, що приймається для фундаментів неопалюваних споруд Kn = 1,1 а для опалювальних по табл. 5.2 [2].

Враховується конструктивна висота підвалу в будівлях. Якщо підошва фундаменту потрапляє на слабкий шар (Ro - Не нормується), необхідно змінити глибину закладення і вибрати несучий шар, шляхом аналізу інженерно-геологічних умов.

 Найменування пісків по гранулометричному складу | Попередній розрахунок площі підошви фундаменту.

Порядок виконання курсового проекту | Оцінка фізико-механічних властивостей ґрунтів в основі споруди (ГОСТ 25100-95). | Розрахунок підстав для фундаментів мілкого закладення. | Графічний метод визначення величини площі підошви фундаменту. | Конструювання монолітного фундаменту. | Розрахунок опади фундаменту методом пошарового підсумовування | Визначення опади фундаменту методом еквівалентного шару. | II. Розрахунок пальових фундаментів | Визначення робочої довжини палі і типорозмірів. | Визначення несучої здатності забивний висячої палі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати