Головна

Найменування пісків по гранулометричному складу

 Тип піщано грунтів  Процентний вміст частинок по крупності від загального обсягу
 Піски: гравелисті  Частинки більше 2 мм - 25% за вагою
 грубозернисті  0,5 мм - 30% за вагою
 середньої крупності  крупніше 0,25 мм - 50% за вагою
 дрібні  крупніше 0,1 мм - 75% за вагою
 пилуваті  крупніше 0,1 мм - становить менше 75% за вагою

Таблиця 5

Найменування піщано грунтів по щільності

 Найменування пісків  щільність пісків
 щільні  середньої щільності  пухкі
 піски гравійні, грубозернисті і середньої крупності ? <0.55  0.55? ? ?0.7 ? > 0.7
 дрібні ? <0.60  0.6? ? ?0.75 ? > 0.75
 пилуваті ? <0.60  0.6? ? ?0.8 ? > 0.8

Таблиця 6

Найменування піщаних грунтів за ступенем вологості

 Класифікація піщаних грунтів  ступінь вологості
 маловологі 0  Sr  0.5
 вологий  0.5  Sr  0.8
 насичений водою  0.8  Sr 1

Після оцінки властивостей грунтів основи студентом визначається методом інтерполяції значення Rо умовного розрахункового опору грунту з подальшим визначенням орієнтовних розмірів фундаменту в плані (А) (див. табл. 7).

,

де e1 і e2 - Сусідні значення коефіцієнта пористості в табл. 7, між якими знаходиться значення е для розглянутого грунту;

R0 (1,0) і R0 (1,1) - Значення R0 в табл. 7 при коефіцієнті пористості е1, Що відповідають значенням IL= 0 і IL= 1;

R0 (2,0) і R0 (2,1) - То ж, при е2.

Таблиця 7

Розрахункові опори Rо піщаних грунтів в кПа, (кгс / см2)

 Тип і різновид піщаних грунтів  значення Rо, В залежності від щільності пісків
 щільні  середньої щільності
 Піски крупні незалежно від вологості  600 (6)  500 (5)
 Піски середньої крупності незалежно від вологості  500 (5)  400 (4)
 Піски дрібні маловологі  400 (4)  300 (3)
 Вологі і насичені водою  300 (3)  200 (2)
 Пилуваті піски:    
 маловологі  300 (3)  250 (2,5)
 вологі  200 (2)  150 (1,5)
 насичені водою  150 (1,5)  100 (1,0)

Продовження табл. 7

Розрахункові сопратіленія Rо пилувато - глинистих ґрунтів

 Пилувато-глинисті грунти  коефіцієнт пористості  Значення R, кПа (кгс / см2) При показнику текучості грунту *
IL = 0 IL = 1
 супіски  0,5  300 (3)  300 (3)
 0,7  250 (2,5)  200 (2)
 суглинки  0,5  300 (3)  250 (2,5)
 0,7  250 (2,5)  180 (1,8)
 1,0  200 (2)  100 (1)
 глини  0,5  600 (6)  400 (4)
 0,6  500 (5)  300 (3)
 0,8  300 (3)  200 (2)
 1,1  250 (2,5)  100 (1)

* - Примітка: Для пилувато - глинистих ґрунтів про проміжним значенням е і IL допускається визначати інтерполяцією, спочатку по t потім по IL. При t <0.5 і IL = 0 величина Ro приймається відповідно при e = 0.5 і IL= 0. Значення в дужках дані в кг / см2.

 Оцінка фізико-механічних властивостей ґрунтів в основі споруди (ГОСТ 25100-95). | Визначення мінімальної глибини закладення фундаменту.

Порядок виконання курсового проекту | Попередній розрахунок площі підошви фундаменту. | Розрахунок підстав для фундаментів мілкого закладення. | Графічний метод визначення величини площі підошви фундаменту. | Конструювання монолітного фундаменту. | Розрахунок опади фундаменту методом пошарового підсумовування | Визначення опади фундаменту методом еквівалентного шару. | II. Розрахунок пальових фундаментів | Визначення робочої довжини палі і типорозмірів. | Визначення несучої здатності забивний висячої палі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати