Головна

Оцінка фізико-механічних властивостей ґрунтів в основі споруди (ГОСТ 25100-95).

3.1. Для заданого варіанту грунтових умов виробляємо попереднє поділ ґрунтів на глинисті і піщані. Оцінка фізико-механічних характеристик шарів грунту виробляється по кожному шару, з метою можливості використання його в якості природного підстави.

3.2. Визначення найменування і стану пилувато-глинистого грунту проводимо по числу пластичності "Ip"(Табл. 2) і показником (індексом) плинності" I  "(Табл. 3).

Ip= WL - Wp , (1)

IL=  , (2)

де W - природна (природна) вологість грунту.

За табл. 2 визначаємо найменування грунтів, а по табл. 3 - його статок.

Таблиця 2

 Тип пилувато - глинистого грунту  Показники (число) пластичності
 супісок  0,01 Ip  0.07
 суглинок  0.07 Ip  0.17
 глина  0.17 Ip

Таблиця 3

 Пилувато - глинисті ґрунти по консистенції  індекс плинності
 супіски  тверді IL 0
 пластичні 0 IL 1
 текучі IL > 1
 Суглинки і глини    
 тверді I
 напівтверді 0
 тугопластічних  0,25
 м'якопластичного  0,50
 текучепластічной  0,75
 текучі I

3.3 Визначення найменування піщаного ґрунту проводиться за гранулометричним складом (за змістом частинок різної крупності), для цього послідовно, починаючи з найбільшої фракції, підсумовуються процентні змісту частинок, кожен раз порівнюючи отриману суму з відповідними величинами табл. 4.

Щільність піщаних грунтів визначається в залежності від коефіцієнта пористості і дана в табл. 5.

коефіцієнт пористості е визначається за формулою:

e =  (1+ W) - 1, (3)

де ? - питома вага грунту природного складання, кН / м3

? - питома вага твердих частинок, кН / м3

Ступінь вологості визначається:

 (4)

? - питома вага твердих частинок, кН / м3

 - Питома вага води, кН / м3

Найменування піщаних грунтів за ступенем вологості визначається за табл. 6.

Таблиця 4Порядок виконання курсового проекту | Найменування пісків по гранулометричному складу

Визначення мінімальної глибини закладення фундаменту. | Попередній розрахунок площі підошви фундаменту. | Розрахунок підстав для фундаментів мілкого закладення. | Графічний метод визначення величини площі підошви фундаменту. | Конструювання монолітного фундаменту. | Розрахунок опади фундаменту методом пошарового підсумовування | Визначення опади фундаменту методом еквівалентного шару. | II. Розрахунок пальових фундаментів | Визначення робочої довжини палі і типорозмірів. | Визначення несучої здатності забивний висячої палі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати