Головна

Обробка результатів

  1. Cкоростная автоматична обробка
  2. IV. Оформлення результатів ревізії (перевірки), зустрічної перевірки
  3. V2: Оцінка результатів господарської діяльності
  4. А) обробка парою під тиском
  5. Алгоритм обробки результатів багаторазових равноточних вимірювань
  6. Алгоритм обробки результатів неравноточних вимірювань.
  7. Аналіз витрат і результатів в умовах невизначеності.

Для кількісного аналізу підраховується загальний результат, без поділу на субшкали.

Кожному відповіді на пряме твердження присвоюється бал від 1 до 6 ( "абсолютно не згоден" - 1 бал, "повністю згоден" - 6 балів). Відповідей на зворотні твердження присвоюються реверсивні бали ( "абсолютно не згоден" - 6 балів, "повністю згоден" - 1 бал). Потім отримані бали підсумовуються.

Номери прямих тверджень: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22.

Номери зворотних тверджень: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19.

Індивідуальна або групова оцінка виявленого рівня толерантності здійснюється за наступними ступенями:

22-60 - низький рівень толерантності. Такі результати свідчать про високу інтолерантності людини і наявності у нього виражених інтолерантності установок по відношенню до навколишнього світу і людям.

61-99 - середній рівень. Такі результати показують респонденти, для яких характерне поєднання як толерантних, так і інтолерантності рис. В одних соціальних ситуаціях вони ведуть себе толерантно, в інших можуть проявляти интолерантность.

100-132 - високий рівень толерантності. Представники цієї групи мають вираженими рисами толерантної особистості. У той же час необхідно розуміти, що результати, які наближаються до верхньої межі (більше 115 балів), можуть свідчити про розмивання у людини "кордонів толерантності", пов'язаному, наприклад, з психологічним інфантилізмом, тенденціями до потуранню, поблажливості чи байдужості. Також важливо враховувати, що респонденти, що потрапили в цей діапазон, можуть демонструвати високу ступінь соціальної бажаності (особливо якщо вони мають уявлення про поглядах дослідника і цілях дослідження).

Для якісного аналізу аспектів толерантності можна використовувати поділ на субшкали:

1. Етнічна толерантність: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.

2. Соціальна толерантність: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20.

3. Толерантність як риса особистості: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22.

Субшкала "етнічна толерантність" виявляє ставлення людини до представників інших етнічних груп і установки в сфері міжкультурної взаємодії. Субшкала "соціальна толерантність" дозволяє досліджувати толерантні і інтолерантності прояви по відношенню до різних соціальних груп (меншин, злочинців, психічно хворих людей), а також вивчати установки особистості по відношенню до деяких соціальних процесів. Субшкала "толерантність як риса особистості" включає пункти, що діагностують особистісні риси, установки і переконання, які в значній мірі визначають ставлення людини до навколишнього світу.

 ЕКСПРЕС-ОПИТУВАННЯ ІНДЕКС ТОЛЕРАНТНОСТІ | Чи вважаєте Ви за можливе вступ в шлюб з

Бланк для опису культур | ВИКОРИСТОВУВАНА І Рекомендована | МЕТОДИКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ І ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | ТЕСТ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ | тестовий матеріал | Інтерпретація результатів тесту | ТИПИ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | Інструкція | ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ | Шкальної ОПРОСНИК О. Л. РОМАНОВОЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати