Головна

V. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА В СКЛАДІ передпроектні проробок

5.1. У складі передпроектних проробок визначається вартість на повний розвиток підприємства, будівлі або споруди з виділенням вартості по кожній з черг, по об'єктах виробничого призначення і по об'єктах житлово-цивільного призначення. У разі необхідності окремо може визначатися вартість зведення, розширення, реконструкції, технічного переозброєння бази будівельної індустрії, а також інших об'єктів, які потрібні у зв'язку з наміченим будівництвом.

5.2. Розрахунки вартості будівництва до обгрунтуванням інвестицій рекомендується складати по кожному виду будівництва і на кожну чергу за формою зведеного кошторисного розрахунку (додаток № 2, зразок №1) на основі об'єктних розрахунків вартості (додаток № 2, зразок № 3) по окремих будівлях і спорудах і локальних розрахунків вартості (додаток № 2, зразок № 4) з окремих робіт і витрат.

Розрахунки вартості по чергах і видам будівництва об'єднуються у зведеному розрахунку вартості будівництва до обгрунтуванням інвестицій (на повний розвиток підприємства, будівлі або споруди) (зразок № 2 додаток №2).

Об'єктні розрахунки вартості рекомендується складати аналогічно об'єктних кошторисних розрахунках.

5.3. Для складання розрахунків, як правило, застосовуються галузеві та міжгалузеві укрупнені показники ресурсів (УПР). Показники в цих нормативах визначені на укрупнену одиницю виміру (1 м3 будівельного об'єму, 1 т обладнання, 1 м2 площі, 1 км або 1 м довжини і т.п.).

При визначенні вартості будівельних робіт в об'єктних розрахунках вартості робляться необхідні зіставлення даних планованого до будівництва об'єкта з характеристиками будівель, споруд, видів робіт, врахованих в укрупнених показниках.

Одночасно виконується приведення до рівня кошторисних цін району планованого будівництва. Вартість монтажу обладнання визначається на основі показників, наведених в укрупнених нормативах. Вартість обладнання визначається на основі даних об'єктів-аналогів.

При відсутності аналогів для вперше застосовуваної технології виробництва вартість основного технологічного устаткування визначається в індивідуальному порядку. Вартість допоміжного обладнання обчислюється також збільшено: за показниками на одиницю потужності виробництва або у відсотках до вартості основного обладнання. Вартість технологічних трубопроводів, силового електрообладнання, пароснабжения, КВП і автоматики та інших аналогічних систем може визначатися на основі показників на одиницю потужності або продуктивності технологічної лінії. Наведені в укрупнених показниках поодинокі показники можуть коригуватися з урахуванням збільшення продуктивності обладнання або в зв'язку з іншими факторами.

5.4. За підсумком кожного розрахунку вартості і в цілому зведеного розрахунку вартості будівництва до обгрунтуванням інвестицій (на повний розвиток підприємства, будівлі або споруди) включаються відповідні кошти (в тому числі ПДВ).

Додаток № 1

РЕКОМЕНДОВАНІ КОЕФІЦІЄНТИ до норм витрат праці, оплату праці робітників (з урахуванням коефіцієнтів до розцінок з технічної частини збірок), нормам часу і витрат на експлуатацію машин (включаючи витрати праці і оплату праці робітників, які обслуговують машини), для врахування у кошторисах впливу умов виробництва робіт , передбачених проектами

Таблиця 1Включення коштів на окремі види витрат | Будівельні і спеціальні будівельні роботи

Вільні (ринкові) ціни придбання обладнання | Вартість транспортних витрат і послуг посередницьких і збутових організацій | Інші витрати, що відносяться на вартість обладнання | Визначення вартості обладнання та інвентарю громадських і адміністративних об'єктів | Формування вартості будівництва по главах 2-7 | Визначення розміру коштів на тимчасові будівлі і споруди | Визначення розміру коштів на проектно-вишукувальні роботи, авторський нагляд | Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати | Засоби, що передбачаються за підсумком зведеного кошторисного розрахунку | Ремонтно-будівельні роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати