Головна

Загальні відомості

Лекція 2 Основні поняття і структурні елементи науки

Загальні відомості

наука являє собою діяльність по отриманню нового знання і результати цієї діяльності у вигляді системи отриманих до даного моменту знань [1].

Діяльність по отриманню нового знання (наукова діяльність), Об'єднуючи (як своїх видів) дослідницьку, організаторську і забезпечує діяльність, представляє собою практику науки, на відміну від практики будь-якої конкретної предметної області людської діяльності, що є саме тим, заради чого розвивається сама наука.

У більш вузькому сенсі під наукою розуміють лише систему знань, вчення. Зокрема, наприклад: "Військова наука - Система знань про характер, законах війни, підготовці збройних сил і країни до війни і способах її ведення "[2].

За аналогією з традиційним поняттям "архітектоніка" [3], властиве науці як системі знань вираз найбільш загальних закономірностей її будови, я в статті [8], опублікованій журналі "Вища освіта в Росії" (№ 2, 1999 г.), назвав архітектонікою науки.

У вигляді закономірності проявляється та обставина, що наука, що розглядається як загальна система знань, на різних щаблях пізнання декомпозіруется на безлічі щодо самостійних наук, що володіють істотними ознаками аналогії (табл.1).

Табл.1.Ринок науково-технічної продукції | ієрархія наук

Прикладне предметне пізнання | Прикладне методологічне пізнання | Філософське методологічне пізнання | Склад елементів приватної науки | емпіричні основи | Теоретичні основи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати