Головна

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ НАПРУГИ І СТРУМУ

Вимірювальні трансформатори застосовуються в ланцюгах змінного струму електроустановок при високій напрузі і великих токах, коли безпосереднє включення контрольно-вимірювальних приладів, реле та приладів автоматики в первинні ланцюга технічно неможливо, нераціонально або неприпустимо по умовах безпеки. Вимірювальні трансформатори складаються з муздрамтеатру, зібраного з листової або стрічкової сталі, і двох обмоток на ньому, первинної і вторинної, з відповідною ізоляцією і несучими або опорними конструкціями в залежності від виду установки.

Трансформатор струму (ТТ) призначений для зменшення первинного струму до значень, найбільш зручних для вимірювальних приладів і реле, а також для відділення ланцюгів вимірювання та захисту від первинних ланцюгів високої напруги.

а б
в г

Мал. 8.1. Трансформатор струму

а) Принципова схема багатовитковому трансформатора струму: 1 - первинна обмотка; 2 - магнітопровід; 3 - вторинна обмотка; б) Принципова, схема одновиткового трансформатора струму; в) Конструкція ТПОЛ-20: 1 - висновок первинний; 2 - епоксидна лита ізоляція; 3 - висновки вторинної обмотки; г) Конструкція петлевого трансформатора струму типу ТПЛ-10: 1 - литий блок, який охоплює первинну і вторинну обмотки, 2 - магнітопроводи, 3 - затискачі вторинних обмоток, 4 - підстава з отворами для болтів.

Мал. 8.2. Трансформатор струму ТШЛ-20

1 муздрамтеатр класу 0,5; 2 - магнітопровід класу Р; 3 - литий епоксидний блок; 4 - корпус; 5 - коробка висновків вторинних обмоток; 6 - Струмовідна шина

Первинні обмотки ТТ включаються в електричну ланцюг установки послідовно. Під вторинну обмотку також послідовно включаються вимірювальні прилади і прилади релейних захистів. Номінальний струм вторинної обмотки зазвичай 5А, рідше 1А. Залежно від пропонованих вимог випускаються ТТ з класами точності 0,2; 0,5; 1; 3; 10. Зазначені цифри являють собою струмів похибка у відсотках від номінального струму при навантаженні первинної обмотки струмом 100-120% для перших трьох класів і 50-120% для двох останніх. ТТ з класом точності 0,2 - для точних лабораторних приладів, з класом 0,5 - для лічильників грошового використання, з класом 1 - для всіх технічних приладів, з класом 3 і 10 - для релейного захисту.

Крім розглянутих класів, випускаються також ТТ з вторинними обмотками типів Д (для диференціальної захисту), З (для земляного захисту), Р (для інших релейних захистів).

Мал. 8.3. Трансформатор струму ТФЗМ1 - Маслорасшірітель; 2 - перемикач первинної обмотки; 3 - введення Л2; 4 - кришка; 5 - влагопоглотитель; 6 - введення Л1; 7 - маслоуказатель; 8 - первинна обмотка; 9 - порцеляновий покришка; 10 - маг- Мал. 8.4. Трансформатор струму ТФН-220 220 кВ, 1200А   Мал. 8.5. Каскадний трансформатор струму ТФН 750 кВ
нітопровода з вторинною обмоткою; 11 - масло; 12 - коробка висновків вторинних обмоток; 13 - цоколь; I - положення перемикача при послідовному з'єднанні обмоток; II - положення перемикача при паралельному з'єднанні обмоток

Трансформатори струму 330 - 750 кВ виконують каскадного типу. Вони складаються з двох ступенів - верхній 1 і нижньої 2, Кожна з яких є конструктивно самостійним елементом, аналогічним трансформатору струму типу ТФН, і розрахована на половину номінальної напруги (див. Рис. *). До вторинної обмотці верхнього ступеня приєднується первинна обмотка 3 трансформатора нижній сходинці, що має 4-5 вторинних обмоток. Таким чином в каскадному трансформаторі струму застосовані дві послідовні трансформації, що призводить до деякого збільшення похибок.

трансформатор напругаення призначений для зниження високої напруги до стандартного значення і для відділення ланцюгів вимірювання і релейного захисту від первинних ланцюгів високої напруги.

ТН своєї первинної обмоткою включаються паралельно в ланцюг високої напруги. Під вторинну ланцюг прилади включаються теж паралельно. Уведення в апарат і ізоляція первинної обмотки вибираються за напругою первинної обмотки. Номінальна напруга вторинної обмотки зазвичай 100В, іноді, рідше 100/3 або  В. Залежно від пропонованих вимог випускаються ТТ з класами точності 0,2; 0,5; 1; 3. Похибка залежить від конструкції магнітопровода, магнітної проникності сталі і cos? вторинної навантаження.

Вимірювальні трансформатори, як апарати високої напруги встановлюються в закритих (ЗРУ) і відкритих розподільних пристроях (ВРП). Вони зв'язуються контрольними кабелями з приладами вторинних пристроїв, які розміщуються на панелях щитів, пультів і на стінах в приміщеннях центрального та місцевих постів управління, машинного залу і розподільних пристроїв.

В електроенергетичних установках ТН застосовуються для включення в їх вторинну ланцюг паралельних обмоток приладів контрольно-вимірювальних систем, пристроїв синхронізації, релейного захисту, автоматики, для контролю ізоляції та інших цілей.

  Мал. 8.6. Однофазний трансформаторнапряженія НОМ-10 Мал. 8.7. Трансформатори напруги однофазні масляніа) з двома вводами типу НОМ-35-66; б) з одним вводом типу ЗНОМ-35; 1 - введення високої напруги; 2 - коробка вводів НН; 3 - бак
 
 Мал. 8.8. Установка трансформатора напруги ЗНОМ-20 в комплектному струмопроводі:1 - токопровод; 2 - екран; 3 - ножовий контакт; 4 - оглядового люк; 5 - патрубок; 6 - кріпильні болти  Мал. 8.9. Трансформатор напруги НКФ-110а - схема; б - конструкція: 1 - введення високої напруги; 2 - Маслорасшірітель; 3 - порцеляновий сорочка; 4 - підстава; 5 - коробка вводів НН


ІЗОЛЯТОРИ | Пристрої захисту від перенапруг

РОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ | ШИНИ РОЗПОДІЛЬЧИХ ПРИСТРОЇВ | СИЛОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ І АВТОТРАНСФОРМАТОРИ | Баків і маломаслянимівимикачами | ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ | ПОВІТРЯНІ ВИМИКАЧІ | Електромагнітні вимикачі | елегазові вимикачі | ВАКУУМНІ ВИМИКАЧІ | РОЗ'ЄДНУВАЧІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати