На головну

З дисципліни

Методичні вказівки для контрольної роботи

«Ділові переговори і листування англійською мовою»

Для фахівців різного профілю в даний час дуже важливо практичне володіння іноземною мовою, а для фахівців в області економіки і торгівлі особливо.

Розширення економічних кордонів, ділових контактів і співробітництва передбачає володіння в достатній мірі розмовною і діловою іноземною мовою.

Заочне навчання в галузі іноземних мов передбачає пасивне володіння розмовними формами: вміння читати і розуміти оригінальну літературу англійською мовою за фахом, вміння висловити і передати необхідну інформацію за профілем.

Вивчення англійської мови, як і будь-якого іншого, в умовах заочного навчання засноване на самостійній роботі студентів вдома. Для правильної організації самостійної роботи у вивченні мови студенти повинні керуватися тими рекомендаціями, які дає викладач на аудиторних заняттях згідно з навчальним планом.Для оволодіння лексико-граматичним матеріалом за фахом студентам пропонується користуватися граматичними довідниками і таблицями, словниками по бізнесу та іншої спеціальної довідковою літературою.

Справжні «Методичні вказівки і контрольні роботи з англійської мови для студентів-заочників» містять варіанти контрольних робіт, які студент виконує за курс навчання «Ділові переговори і листування англійською мовою».

Спеціальний курс «Ділові переговори і листування» є заключною ланкою в комплексній програмі навчання студентів РГТЕУ англійської мови для професійного спілкування.

Метою спецкурсу є закріплення, поглиблення і вдосконалення набутих навичок іншомовного ділового спілкування з акцентом на письмову інформаційну діяльність, а також діалогічну і монологічну мова з використанням найбільш уживаних лексико-граматичних засобів в стандартних комунікативних ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування. Студенти виконують контрольні завдання за курс навчання, які складені відповідно до навчального плану РГТЕУ.

В даній контрольній роботі дано три варіанти. Студенти виконують відповідно до букви прізвища варіанти контрольних завдань.

Завдання інших варіантів контрольних робіт можуть бути використані в якості навчального матеріалу для роботи в аудиторії, а також для позааудиторного читання.

Виконання контрольних завдань

1. Кожна контрольне завдання має перелік тем, які необхідно засвоїти для успішного виконання контрольного завдання.

2. Перед виконанням контрольних завдань пропонуються питання для самоперевірки і самокорекції, які виконуються усно і дозволяють студенту самостійно визначити рівень підготовленості.

3. Умова кожної вправи слід переписати. Далі слід виконати те, що потрібно по зразку, що не переписуючи сам зразок.Кожну вправу перевіряє знання студентів з певної теми.

4. Тексти призначені для усного та письмового перекладу. При роботі з текстом рекомендується спочатку прочитати весь текст уважно без словника і спробувати зрозуміти основний зміст тексту. Це перше що необхідно при роботі з текстовим матеріалом, виконується усно. Метою даної роботи є:

a). вміння здогадуватися про значення незнайомих слів на основі словотворчих елементів і контексту.

b). встановити значення іноземних слів.

c). дізнаватися граматичні форми, конструкції і співвідносити їх з відповідними конструкціями в російській мові.

Після тексту дан словниковий перелік найбільш складних, спеціальних термінів і виразів, які повинні полегшити роботу.

5. Письмовий переклад тексту слід здійснювати по абзацах. Післятекстові вправи слід виконувати з перекладу умови завдання, яке дано англійською мовою (Елемент ускладнення). Умова слід переписати, а виконання вправи почати з англійського варіанту викладу матеріалу.

 ОБЛАСТЬ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗНАЧЕНЬ. | На залік або іспит слід приходити з зарахованими контрольними роботами і заліковою книжкою.

Insert the correct phrases in the letter | Insert the correct phrases in the letter | Dear Sirs |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати