На головну

Критерії оцінки навчальної практики.

Оцінка за навчальну практику 5 «Відмінно»

- Виконання всіх видів робіт (маніпуляцій, втручань, моделей, умінь і т.д.) по МДК відповідно до Листом оцінки результатів навчальної практики;

- Виконання видів робіт (маніпуляцій, втручань, моделей, умінь і т.д.) відповідно до алгоритму виконання маніпуляції на 90-100%;

- Систематичне відвідування практики без запізнень;

- Систематичне ведення щоденника практики з змістовним описом виконаної роботи;

- Виконання правил внутрішнього розпорядку коледжу (медичної організації).

Оцінка за навчальну практику 4 «Добре»:

- Виконання всіх видів (маніпуляцій, втручань, моделей, умінь і т.д.) робіт по МДК відповідно до Листом оцінки результатів навчальної практики;

- Виконання видів робіт (маніпуляцій, втручань, моделей, умінь і т.д.) відповідно до алгоритму виконання маніпуляції на 75-89%;

- Систематичне відвідування практики без запізнень;

- Систематичне ведення щоденника практики з змістовним описом виконаної роботи;

- Виконання правил внутрішнього розпорядку коледжу та медичної організації.

Оцінка за навчальну практику 3 «Задовільно»:

- Виконання всіх видів робіт по МДК відповідно до Листом оцінки результатів навчальної практики;

- Виконання видів робіт (маніпуляцій, втручань, моделей, умінь і т.д.) відповідно до алгоритму виконання маніпуляції на 60-74%, допускаючи поодинокі похибки;

- Систематичне відвідування практики без запізнень;

- Систематичне ведення щоденника практики з змістовним описом виконаної роботи;

- Виконання правил внутрішнього розпорядку коледжу та медичної організації.

Оцінка за навчальну практику 2 «Незадовільно»:

- Вчинення дій, що порушують безпеку пацієнта і медперсоналу;

- Порушення послідовності виконання алгоритму маніпуляції, відсутність прагнення до правильного виконання завдань за період практики;

- Виконання видів робіт (маніпуляцій, втручань, моделей, умінь і т.д.) з грубими порушеннями алгоритму виконання маніпуляції (нижче 60%);

- Несистематичний відвідування практики з запізненнями;

- Несистематичний ведення щоденника практики (або відсутність щоденника) з недбалим описом виконаної роботи;

- Порушення правил внутрішнього розпорядку коледжу (медичної організації);

- Відсутність свідоцтв виконання видів робіт в Листі оцінки результатів навчальної практики.Показники сформованості загальних компетенцій та їх оцінка за підсумками навчальної практики | Критерії оцінки сформованості професійних компетенцій.

МДК 02.02. основи реабілітації | Загальні вимоги до організації навчальної практики. | Вимоги до результатів і змісту навчальної практики | Лист оцінки результатів навчальної практики | Відділенні (кабінеті) | Підпис лікаря __________________________ | Сестринський процес. | Пов'язаних із застосуванням фізіотерапевтичних процедур. | Проведення основних прийомів масажу. | Інфрачервоного опромінення (ИФО). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати