На головну

Показники сформованості загальних компетенцій та їх оцінка за підсумками навчальної практики

П. І. Б. учня ___________________________________________________________________________________________________________

спеціальність _________________________________________________________________________________________________________________

Курс ______________________________ група ________________________ бригада _______________________________________________________

 МДК 02.02
 загальні компетенції  Показники та рівні сформованості за результатами УП  оцінка прояви
 ОК 1. Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.  - Дотримання морально-етичних норм, правил і принципів професійної сестринської поведінки згідно Етичним кодексом Міжнародної ради медичних сестер, Етичним кодексом медичної сестри Росії, Декларації про права пацієнта; - розуміння концепції філософії сестринської справи.      
 ОК 2. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість  - Раціональність планування і організації діяльності по стандартам сестринської діяльності; - своєчасність здачі завдань.      
 ОК 3. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.  - Оцінка ефективності та якості виконання простих медичних послуг.      
 ОК 4. Здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для ефективного виконання покладених на нього професійних завдань, а також для свого професійного та особистісного розвитку.  - Збір і аналіз інформації про стан здоров'я пацієнта, - ефективний пошук необхідної інформації; - використання різних джерел інформації.      
 ОК 5. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності.  - Робота з електронною документаціей- демонстрація навичок використання інформаційно-комунікаційні технології.      
 ОК 6. Працювати в колективі і в команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом, споживачами.  - Ефективну взаємодію зі студентами, викладачами, керівниками практики, медичним персоналом, пацієнтами, родичами пацієнтів в ході навчання.      
 ОК 10. Дбайливо ставитися до історичної спадщини і культурних традицій народу, поважати соціальні, культурні та релігійні відмінності  - Розуміння концепції філософії сестринської справи; - шанобливе ставлення до історичної та культурної спадщини; - толерантність по відношенню до соціальних, культурних та релігійних відмінностей.      
 ОК 12. Організовувати робоче місце з дотриманням вимог охорони праці, виробничої санітарії, інфекційної та протипожежної безпеки.  - Дотримання правил техніки охорони праці, пожежної безпеки і техніки безпеки.      
 Разом      

Підпис викладача навчальної практики ________ / ______________________
Лист оцінки результатів навчальної практики | Критерії оцінки навчальної практики.

МДК 02.02. основи реабілітації | Загальні вимоги до організації навчальної практики. | Вимоги до результатів і змісту навчальної практики | Критерії оцінки сформованості професійних компетенцій. | Відділенні (кабінеті) | Підпис лікаря __________________________ | Сестринський процес. | Пов'язаних із застосуванням фізіотерапевтичних процедур. | Проведення основних прийомів масажу. | Інфрачервоного опромінення (ИФО). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати