На головну

МДК 02.02. основи реабілітації

Документи для студента

На навчальну практику

ПМ. 02 Участь в лікувально-діагностичному і реабілітаційному процесах

МДК 02.02. основи реабілітації

Спеціальність 060501 Сестринська справа

курс

2014р.

ЗМІСТ

1.СтруктураСТРУКТУРА і зміст навчальної практики

ПМ. 02 Участь в лікувально-діагностичному і реабілітаційному процесах

МДК 02.02. основи реабілітації

Спеціальність 060501 Сестринська справа 4 курс

2. Тематичний план по навчальній практиці

3. Вимоги до результатів і змісту навчальної практики

4. Критерії оцінки навчальної практики.

5. Показники сформованості загальних компетенцій та їх оцінка за підсумками навчальної практики.

6. Лист оцінки результатів навчальної практики.

7. Додаток № 1

Бланки:

- Лікарняного листа,

-карта хворого лікується в фізіотерапевтичному відділенні (кабінет масажу, кабінет ФТЛ, кабінет ЛФК),

-довідки інвалідності,

- Індивідуальної програми реабілітації інваліда видається ФДМ МСЕ (Федеральними державними установами медико-соціальної експертизи).

8. Додаток № 2

Алгоритми маніпуляцій.

СТРУКТУРА і зміст навчальної практики

ПМ. 02 Участь в лікувально-діагностичному і реабілітаційному процесах

МДК 02.02. основи реабілітації

Спеціальність 060501 Сестринська справа 4 курс

Мета навчальної практики - Метою навчальної практики є набуття студентами практичних професійних умінь і початкового практичного досвіду реалізованих в рамках професійного модуля ПМ. 02 Участь в лікувально-діагностичному і реабілітаційному процесах МДК 02.02. Основи реабілітації.

для подальшого освоєння ними загальних (ОК) і професійних компетенцій (ПК):

ПК 5.1. Здійснювати медичну реабілітацію пацієнтів з різною патологією

ПК 5.2. Проводити психосоціальну реабілітацію

ПК 5.3. Здійснювати паліативну допомогу

ПК 5.4. Проводити медико-соціальну реабілітацію інвалідів, одиноких осіб, учасників бойових дій, осіб з групи соціального ризику

ПК 5.5. Проводити експертизу тимчасової непрацездатності

ПК 5.6. Оформляти медичну документацію

ОК 1. Розуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, виявляти до неї стійкий інтерес.

ОК 2. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість.

ОК 3. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.

ОК 4. Здійснювати пошук і використання інформації, необхідної для ефективного виконання покладених на нього професійних завдань, а також для свого професійного та особистісного розвитку.

ОК 5. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності.

ОК 6. Працювати в колективі і в команді, ефективно спілкуватися з колегами, керівництвом, споживачами.

ОК 10. Дбайливо ставитися до історичної спадщини і культурних традицій народу, поважати соціальні, культурні та релігійні відмінності.

ОК 12. Організовувати робоче місце з дотриманням вимог охорони праці, виробничої санітарії, інфекційної та протипожежної безпеки.Осіння зміна з 31.10.2015г. За 07.11.2015г. - _1__ (Одна) шт. | Загальні вимоги до організації навчальної практики.

Вимоги до результатів і змісту навчальної практики | Лист оцінки результатів навчальної практики | Показники сформованості загальних компетенцій та їх оцінка за підсумками навчальної практики | Критерії оцінки навчальної практики. | Критерії оцінки сформованості професійних компетенцій. | Відділенні (кабінеті) | Підпис лікаря __________________________ | Сестринський процес. | Пов'язаних із застосуванням фізіотерапевтичних процедур. | Проведення основних прийомів масажу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати