Головна

Тепловий баланс електричної машини.

Електрична машина має складний пристрій. Ця обставина характеризує труднощі точного математичного опису процесів нагрівання. Тим часом практика проектування електроприводів показує, що при розгляді цих процесів можна прийняти ряд спрощують умов:

· Електрична машина розглядається як однорідне тверде фізичне тіло;

· В будь-який момент часу температура в будь-який точок одна і та ж;

· Потужність втрат, що виділяються в машині, залежить від величини струмів і не залежить від температури нагрівання двигуна;

· Теплоємність навколишнього середовища нескінченна;

· Теплопередача в навколишнє середовище пропорційна температурі перегріву двигуна.

Допущення про однорідність машини і рівномірності температурного поля є дуже сильними. Однак з урахуванням того, що процеси нагрівання двигунів мають значну інерційністю, а оцінка працездатності здійснюється за усталеними (або квазіустановівшімся) значенням температур, опис нагрівання машин з використанням зазначених припущень дає задовільний результат.

Нехай за час  в двигуні виділилися втрати, потужність яких дорівнює  , Тоді елементарна частка виділеної енергії дорівнює  . Якщо за час  температура перегріву двигуна змінилася на величину  , То кількість акумулюється в машині енергії дорівнює  , Де С - теплоємність машини. Припустимо, що до розглянутого моменту часу температура перегріву двигуна досягла значення  . Частина виділеної в машині теплоти розсіюється в навколишній простір. Теплопередача двигуна характеризується коефіцієнтом А. Відповідно до прийнятих умовами віддається в навколишній простір кількість енергії пропорційно  . Отже, за час, що дорівнює  , Розсіюється енергія, рівна  . На підставі закону збереження енергії

   (2.13)

Отримання вираз прийнято називати рівнянням теплового балансу.

 Залежність номінальної потужності двигунів від температури навколишнього середовища | Рішення рівняння теплового балансу.

Вступ | Працездатність двигунів постійного струму | Працездатність асинхронних двигунів. | Працездатність синхронних двигунів. | Ізоляційні матеріали. | Класи ізоляційних матеріалів | І способи його охолодження | електродвигунів | Двигуна. | Метод еквівалентних втрат |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати