Головна

Вступ

Тимофєєв В. Л., Махорскій Ю. Л.

Енергетика електроприводу.

Вибір двигунів за потужністю

Нижній Тагіл, 2015р.

Вступ

Сучасний електропривод являє собою складний електромеханічний комплекс. Під працездатністю електроприводу розуміється його здатність забезпечувати нормальне функціонування виробничого механізму протягом порівняно великого (десять і більше років) терміну служби.

Електропривод працездатний, якщо:

· Чи не перевищується перевантажувальна здатність елементів силової (енергетичної) частини;

· Елементи силової здебільшого не перегріваються;

· Елементи інформаційної частини володіють необхідними показниками надійності;

· Показники якості регулювання відповідають вимогам;

· При виникненні аварійних ситуацій відповідні ділянки принципової схеми відключаються.

При проектуванні електроприводу елементи енергетичного каналу (двигуни, трансформатори, реактори, дроселі, напівпровідникові перетворювачі) вибираються таким чином, що найбільш слабкою ланкою цього каналу є двигун. Тому працездатність енергетичного каналу оцінюється по працездатності двигуна.

Працездатність інформаційного каналу забезпечується за рахунок правильного підбору елементів, налагодження і тестування.

Задані показники якості регулювання задовольняються застосуванням певних процедур синтезу регуляторів.

Здатність електроприводу зберігати непошкодженими найбільш дорогі елементи при виникненні аварійних ситуацій ( «живучість» електроприводу) забезпечується системою захистів, яка створюється на основі принципу розумної достатності.

Питання проектування систем управління, виходячи з умов забезпечення їх «фізичного» функціонування, розглядаються в курсі «Основи теорії надійності». Синтез систем управління вивчається в курсі «Теорія автоматичного управління». Проектування захистів у дисциплінах «Перетворювальна техніка», «Елементи систем управління» і «Системи управління електроприводів». Виходячи з викладеного, в подальшому зупинимося лише на питаннях забезпечення та перевірки працездатності енергетичного каналу електроприводу і, в
 Відповідно до умов вибору елементів цього каналу, на працездатності двигуна.

Від правильного вибору електричного двигуна по потужності залежать надійність роботи електроприводу і його енергетичні показники в процесі експлуатації. Якщо навантаження двигуна істотно меншою за номінальну, двигун недовикористовується по потужності, що призводить до зниження коефіцієнта корисної дії, а при використанні регульованого електроприводу постійного струму, і до зниження коефіцієнта потужності електроприводу, тобто до завищених капітальними витратами і невиправданих втрат електричної енергії. Застосування двигуна недостатньою
 потужності може призвести до порушення нормальної роботи механізму, до зростання струмів в обмотках двигуна і збільшення втрат потужності. При істотному перевищенні навантаження двигуна по відношенню до номінальної може виникнути перегрів машини. Зростання температури вище певних значень призводить до зниження електричної міцності електроізоляційних матеріалів внаслідок зміни з фізико-хімічних властивостей, що пов'язано з небезпекою пробою ізоляції обмоток і виходом двигуна з ладу.

Завдання вибору електродвигуна по потужності і оцінки його працездатності ускладнюється тією обставиною, що навантаження на його валу в процесі роботи, як правило, змінюється в часі. Для обґрунтованого вирішення питання працездатності електродвигуна необхідно знати характер зміни навантаження. У тих випадках, коли робітники машини працюють в циклічному режимі, оцінка працездатності двигуна здійснюється на основі їх навантажувальних діаграм.

 завдання 61 | Працездатність двигунів постійного струму

Працездатність асинхронних двигунів. | Працездатність синхронних двигунів. | Ізоляційні матеріали. | Класи ізоляційних матеріалів | Залежність номінальної потужності двигунів від температури навколишнього середовища | Тепловий баланс електричної машини. | Рішення рівняння теплового балансу. | І способи його охолодження | електродвигунів | Двигуна. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати