Головна

Вищим ступенем є міждержавна спеціалізація, тобто спеціалізація в рамках ближнього і далекого зарубіжжя.

Для характеристики рівня і аналізу спеціалізації на практиці використовується ряд показників:

- Коефіцієнт охоплення виробництва. Він характеризує частку продукції спеціалізованої галузі в загальному випуску продукції даного виду;

- Коефіцієнт спеціалізації, який характеризує частку основної (профільної) продукції в загальному випуску продукції галузі, підприємства, цеху;

- Коефіцієнт подетальной спеціалізації, що характеризує частку продукції подетально (технологічно) спеціалізованих підприємств і цехів в загальному випуску продукції галузі, підприємства, цеху;

- Широта номенклатури і асортименту продукції, що випускається. Чим ширше номенклатура і асортимент продукції, що випускається на підприємстві і в цеху, тим нижче рівень спеціалізації.

Спеціалізація тісно пов'язана з кооперуванням виробництва. По суті, це дві сторони одного процесу, тому в економічному плані їх необхідно розглядати в єдності

Сутність, форми та показники рівня кооперування виробництва.

Кооперування - це встановлення тривалих виробничих зв'язків між спеціалізованими підприємствами.

Кооперування тісно пов'язане зі спеціалізацією. Підвищення рівня спеціалізації неминуче призводить до підвищення рівня кооперування.Фактори, пов'язані з вирішенням проблем ринкового сектора економіки, згладжуванням негативних ефектів ринкового механізму | За територіальною ознакою виділяють внутрішньогалузеве кооперування (між підприємствами, розташованими в одній адміністративному районі) і міжрайонне.

Нові організаційні форми об'єднань. | Обсяг виробленої продукції на одного працівника (вироблення) | Економічне і соціальне значення росту продуктивності праці. | Напрямки і фактори підвищення продуктивності праці промислових організацій. | Поряд з факторами росту ПТ розрізняють резерви зростання ПВ. | Пасивна частина ОФ відносяться ті які мають пряме відношення до виробничого процесу, створюють сприятливі умови для проведення технологічного процесу. | До витрат майбутнього періоду виробництва відносяться витрати на освоєння нової продукції, проектування нових технологічних процесів, підготовка технічної документації | Поточний; страхової; сезонний; підготовчий | Ефективність як основна категорія економіки. Показники ефективності | Результативність. За цим показником оцінюється, чи досягнуто організацією поставлених цілей. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати