На головну

Сплайн 1-го порядку (кусочно-лінійна інтерполяція).

 точки и  з'єднуються прямими лініями, т. е. отримуємо ламану лінію А0, А1, А2, ..., Аn(Рис.1.1). використовуючи рівняння прямої, що проходить через точки Аi (xi, уi), Ai+1 (xi+1 , уi + 1) отримаємо  у А1 А3 А2А0 Аna = х0 х1 0 х2 х3 хn= B х Рис.1.1.

 (1.1)

де yi = F (xi), Xi = A + ih, a = x0. З (1.1) отримаємо

 (1.2)

В (1.2) функція у залежить від i и х. Тому запишемо в наступному вигляді

S (x) =  (1.3)

Функція (1.3) називається сплайном 1-го порядку.

Лабораторна робота №1. Задати самостійно функцію у = f (x). Скласти таблицю функції у = f (x) на відрізку [А; в] в вузлах хi = A + ih. Обчислити проміжні точні значення .

обчислити похибка .

Знайти середню арифметичну величину (мат. Очікування)

і середньоквадратичне відхилення

.

i. Змінні програмування.

масиви.

змінні. введемо позначення

M а = А, sig = ?, x = x, i = i .

константи. a, b, n, h, k

ii. програма.

нехай

Ma: = O; Sig: = O;

For i: = O fo n-1 do

Ma: = Ma + D [i] / n;

for i: = O to n-1 do

Sig: = Sig + SQR (D [i] - Ma) / (n-1);

Sig: = SQRT (Sig);

WRITELN ( 'У =', '', 'У1 =', '', 'S =', ',' D = ');

For i: = O  to n-1 do

WRITELN (У [i]: 9: 4, '', У1 [i]: 9: 4, '', S [i]: 9: 4, '', D [i]: 9: 4);

WRITELN ( 'Ma', Ma, '', 'Sig =', Sig);

end.Рисбайули Б. | Сплайн 2-го порядку S (x).

З останньої системи визначаються | Змінні і структурна схема розрахунку. | Наближене обчислення певного інтеграла | Структурна схема розрахунку. | Фільтрація рідини і газу | Невласний інтеграл з нескінченними межами | Постановка задачі. | Математична модель задачі. | Постановка задачі. | Математична модель. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати