На головну

Визначення несучої здатності одиночної палі.

Т. к. Грунт суглинок тугопластічних, то забивних палю будемо розраховувати як висячу.

Fd= ?c(?cR• R • A + u??cf• fi• hi),

Fd , КН - несуча здатність палі (по міцності грунту);

?c= 1.0 - коефіцієнт умови роботи палі в грунті;

R = 3500 кПа - розрахунковий опір грунту під нижнім кінцем палі;

А = 0.35 • 0.35 = 0.1225 м2 - Площа обпирання на грунт палі;

u = 0.35 • 4 = 1.4 м - периметр поперечного перерізу палі;

fi , КПа - розрахунковий опір i-го шару грунту основи на бічній поверхні палі.

hi , М - товщина i-го шару грунту, що стикається з бічною поверхнею палі, але не більше 2 м;

?cR = 1.0, ?cf = 1.0, - коефіцієнти умов роботи грунту відповідно під нижнім кінцем і по бічній поверхні палі, що враховують вплив способу занурення палі на розрахункові опору грунту (Занурення забиванням суцільних і порожнистих з закритим нижнім паль молотом);

f1, кПа f2 кПа f3 кПа f4 кПа f5 кПа
 30.5  32.45  33.58

Fd = 1.0 (1.0 • 3500 • 0.1225 + 1.4 • (1 • 27 • 1.7 + 1 • 30.5 • 1.7 + 1 • 32.45 • 1.7 + 1 • 33.58 • 1.7 + 1 • 47 • 2) = 428.75 + 425.6 = 854,35 кН.

 Розрахунок підстав за деформаціями. | Визначення необхідного числа паль.

Вступ. | Перевірка тисків від підошви фундаменту. Визначення середнього тиску. | Визначення розрахункового опору грунту | Перевірка навантажень на крайові і кутові палі. | Визначення опади пальового фундаменту як умовно масивного. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати