На головну

Вступ

Модернізація освіти, введення в освітній простір таких категорій як системний аналіз, інформаційні технології, семіотика припускають необхідність проектування освітньої траєкторії кожної дитини, включаючи його в гнучку динамічну середу, відмінну за змістом і формою від традиційних уроків. У ній проявляється індивідуальність дитини, він може співвіднести свій вибір з різноманіттям способів діяльності. Включення його в діяльність, дозвіл власної проблематики, створення власного способу дії, організацію освітнього семіотичного простору, необхідно для прояву внутрішньої сутності, глибинних механізмів реалізації можливості і потреб учня. Великі можливості в цьому плані відкриває проектна діяльність, спрямована на духовне і професійне становлення особистості дитини через організацію активних способів дій. Учень, працюючи над проектом, проходить стадії планування, аналізу, синтезу, активної діяльності. При організації проектної діяльності можливо не тільки індивідуальна, самостійна, але і групова робота учнів. Це дозволяє купувати комунікативні навички та вміння. Постановка завдань, вирішення проблем підвищує мотивацію до проектної діяльності і передбачає: цілепокладання, предметність, ініціативність, оригінальність у вирішенні пізнавальних питань, неординарність підходів, інтенсивність розумової праці, дослідницький досвід, організацію семіотичного простору.

Принципи побудови курсу:

- Голографічності (враховує подвійне входження в такий спосіб: кожен елемент у змісті навчання одночасно несе в собі певну навчальну інформацію і певний вид діяльності);

- Діяльність (створення умов, що сприяють підтриманню природного цікавості учнів, їх інтересу і прагнення до самостійної роботи над вирішенням проблеми);

- Динамічність (постійна увага до діяльності учнів в процесі навчання, готовність перебудовуватися на ходу);

мета курсу: Створення умов для розвитку проектної діяльності.

Завдання курсу:

- Вміти організовувати семиотическое освітній простір;

- Вміти добувати і практично використовувати знання, отримувати інформацію, аналізувати, інтерпретувати і адекватно використовувати її для вирішення проблем;

- Допомогти визначити предметність діяльності;

- Оволодіти технологією індивідуальної та групової проектної діяльності, навчити рефлексувати свою діяльність.

Курс призначений для учнів 10-11 класів. Вивчення проводиться в два етапи: теоретичні основи курсу і практичний. Курс закінчується захистом персонального або колективного проекту. Тематика проекту може стосуватися як теоретичного аспекту, пов'язаного з поглибленням предметних курсів, так і актуального для практики питання, що забезпечує природну інтеграцію знань.

 Сприйняття художнього твору | Інтерпретація як форма інформаційної взаємодії.

Діяльність. Проектна діяльність. | Проект. Типологія проектів. | Інформаційні. | Практичні. | Принципи конструювання і проектування індивідуальних освітніх програм (проектів). | Моделювання. Проектування. | Етапи роботи над проектом. | Діяльність на різних етапах проектування. | Рейтингова оцінка проекту | Тезаурус. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати