Головна

Додаткова

 1. Б) додаткова
 2. Б. Додаткова
 3. Додаткова
 4. Додаткова
 5. Додаткова
 6. Додаткова

1. Медведєв С. Н. Римське приватне право. Підручник. Ставрополь, 2007. С. 33-42.

2. Хутиз М. Х. Римське приватне право: Курс лекцій. Краснодар, 1993. С. 39-70.

3. Римське приватне право: Підручник / За ред. Проф. І. Б. Новицького і проф. І. С. Перетерского. // УПС «КонсультантПлюс».

4. Дождев Д. В. Римське приватне право. Підручник для юридичних вузів і факультетів. - М .: Видавництво НОРМА, 2008. С. 262-318.

5. Санфіліппо Ч. Курс римського приватного права: підручник. М., 2007. С.73-92.

6. Лотфуллін Р. К. Юридичні фікції в римському цивільному праві // Бюлетень нотаріальної практики. 2006. N 2.

7. Козлова Н. В. Поняття і сутність юридичної особи. Нарис історії і теорії: Навчальний посібник. М., 2003.

8. Суворов Н. С. Про юридичних осіб за римським правом. М., 2000..

Інтернет ресурси

 1. Дигести Юстиніана. http://www.okpravo.info/pam/8-DY.txt; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/digest/index.php
 2. http://romanlaw.biz/index.html (сайт про римське право)
 3. http://ancientrome.ru/ius/index.htm (джерела римського права, в тому числі в перекладах, наукова література з римського права)
 4. Покровський І. А. Історія римського права // http://civil.consultant.ru/elib/books/25/

Семінарське заняття 6

Тема: «Сімейне право» (1)

мета: сформувати цілісне уявлення про сімейні стосунки в Стародавньому Римі.

Організаційна форма заняття: Теоретичний семінар-пізнавальний

Питання, що виносяться на обговорення

 1. Загальна характеристика римської сім'ї.
 2. Спорідненість і властивість.

3. Patria potestas

4. Узаконення та усиновлення

5. Опіка і піклування

 Методичні рекомендації | Методичні рекомендації

Розробки семінарських занять | Методичні рекомендації | Вирішіть казуси | Методичні рекомендації | Вирішіть тестові завдання. | Додаткова | Методичні рекомендації | Вирішіть казус. | Методичні рекомендації | Вирішіть казуси. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати