На головну

Способи захисту права власності та інших речових прав (віндикаційний і негаторний позови).

Цивільно-правовий захист речових прав являє собою сукупність засобів, передбачених для цього цивільним законодавством. Дані кошти утворюють систему захисту речових прав.

Система цивільно-правового захисту включає наступні способи:

§ речове-правові способи захисту. До них відносяться віндикаційний і негаторний позови;

§ обязательственно- правові способи захисту. До них відносяться способи захисту, засновані на охорону прав учасників громадянської угоди, а також способи, які застосовуються для відшкодування заподіяної шкоди власнику, повернення безпідставно придбаного або збереження майна. Суть цих способів полягає в подачі в суд відповідних позовів:

§ способи захисту прав власника, що випливають із загальних норм цивільного права. До них відносяться: позови про визнання права власності, до яких зараховуються і позови про звільнення майна з-під арешту (позови про виключення майна з опису); позови до органів державної влади та управління про визнання недійсними акту, що порушує права та охоронювані законом інтереси; позови про неправомірне припинення права власності; позови про відшкодування шкоди, заподіяної вилученням майна у власника, і ін.

віндикаційний позов - Позов про витребування майна його власником з чужого незаконного володіння (ст. 301-303 ЦК України). Це внедоговорное (тобто сторони спору не пов'язані зобов'язанням щодо спірною веші) вимога не володіють річчю власника який володіє невласника речі (майна) про повернення майна (речі) в натурі.

умови пред'явлення віндикаційного позову:

§ предметом позову повинна бути індивідуально-певна річ, а майно з родовими ознаками має бути індивідуалізовано. тобто відокремлено від інших однорідних речей;

§ річ повинна знаходитися у володінні іншої особи;

§ позивачем може бути не тільки власник речі, а й її титульний власник;

§ позивач повинен довести свої права власника на истребуемую річ;

§ відповідачем за віндикаційним позовом є незаконний власник, у якого знаходиться річ (це може бути особа, самовільно заволоділа річчю, або особа, яка придбала річ у суб'єкта, який не мав права розпоряджатися нею).

Розрізняють два види незаконного володіння річчю:

§ сумлінне володіння (незаконний власник не знає і не повинен знати про незаконність свого володіння (покупка через комісійний магазин і т.д.));

§ несумлінне володіння (фактичний власник знає або за обставинами справи повинен знати про відсутність у нього прав на майно (придбав речі «з рук» за свідомо низькою ціною)).

При цьому діють наступні правила.

По-перше, річ може бути вилучена з чужого незаконногонедобросовісного володіннязавжди.

По-друге, річ може бути вилучена з чужого незаконного добросовісного володіння лише в двох випадках:

1. майно було отримано безоплатно, наприклад, дарування, в порядку спадкування (ст. 302 ЦК України);

2. в разі возмездного придбання веші має значення спосіб вибуття речі у власника:

§ якщо спочатку майно вибуло у власника з його волі (оренда) і якщо воно потім незаконно (наприклад, продано) потрапило до сумлінної покупцеві, то власник не вправі витребувати це майно. Власник має право вимагати лише відшкодування збитків (тобто обмеження віндикації):

§ якщо майно вибуло з володіння поза волею власника (втрачено, викрадено), то в цьому випадку воно може бути витребувано навіть у добросовісного набувача.

Гроші та цінні папери на пред'явника не можуть бути вилучені у добросовісного набувача.

Правила проведення розрахунків при поверненні майна з незаконного володіння:

§ недобросовісний власник речі зобов'язаний повернути (відшкодувати) власнику всі отримані ним за час користування нею доходи, а сумлінний власник речі зобов'язаний відшкодувати лише ті доходи, які він одержав з моменту, коли дізнався про неправомірність свого володіння;

§ незаконний власник веші, який зазнав витрати на її поліпшення, має право вимагати від власника компенсації незалежно від того, є він сумлінним або недобросовісним володільцем речі;

§ сумлінну власник веші, поліпшив її, має право залишити за собою таке поліпшення, якщо воно може бути відокремлене від речі без її пошкодження;

§ за вироблене погіршення речі незаконний власник, не залежно від того, є він сумлінним або недобросовісним власником веші, відповідає за правилами позадоговірного зобов'язання, що виникає внаслідок заподіяння шкоди.

Негаторний позов - це вимоги про усунення перешкод в здійсненні права власності, які не пов'язані з позбавленням власника володіння його майном (ст. 304 ЦК України). Також перешкоди можуть виражатися, наприклад, в зведенні будівель або споруд, що перешкоджають доступу світла у вікна сусіднього будинку або створюють різні перешкоди в нормальному використанні земельної ділянки.

Вимоги за цим позовом становлять усунення триваючого порушення права, що зберігається до моменту пред'явлення позову. Тому строку позовної давності тут немає. Подібними позовами можуть користуватися не тільки власники, але і інші законні (титульні) власники (ст. 305 ЦК України). Вони можуть захищати своє право навіть проти власника.Державне регулювання та контроль у сфері підприємницької діяльності. |

Поняття та ознаки підприємницької діяльності. | Конституційні основи підприємницької діяльності | Поняття, види суб'єктів підприємницького права | Легітимація підприємницької діяльності | Ліцензування підприємницької діяльності | Саморегулювання в підприємницької діяльності | Класифікація обмежених речових прав | Види обмежених речових прав | Технічне регулювання підприємницької діяльності. Технічні регламенти. стандартизація | Правові основи обліку та звітності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати