Головна

Методичні рекомендації

  1. I. Методичні рекомендації щодо вивчення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  3. I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. I1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. II. Методичні рекомендації щодо виконання завдань переддипломної практики
  6. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ I ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

При вивченні першого питання слід дати поняття джерела римського приватного права, перерахувати види джерел відповідно до інституціями Гая, прокоментувати даний перелік (вказати інші, не згадані Гаєм джерела), позначити види джерел по Інституції Юстиніана.

Друге питання передбачає аналіз основних рис звичаю (звичаєвого права), який був найдавнішим джерелом права. Необхідно сформулювати визначення звичаю, розкрити поняття mores maiorum, consuetudo, mos regionis.

У третьому питанні слід визначити поняття закону, процедуру його прийняття, формулювання прийнятих законів, види законів в залежності від їх санкції. Тут же необхідно зупиниться на характеристиці законів XII таблиць 451-450 рр. до н.е. (Історія прийняття, зміст, значення).

У четвертому питанні необхідно проаналізувати чисто римський джерело права, який перейшов від республіканського Риму - едикти магістратів (претора, курульного едила, правителя провінцій). Слід розкрити перенесений едикт, непередбачений едикт, новий едикт. Також зупинитися на кодифікації преторського права (125 - 138 рр н.е.), створення Вічного едикту (edictum perpetuum).

П'яте питання присвячений сенатусконсультам- постанови Сенату, то, що сенат повелів і постановив, воно має силу закону (Гай).

Шостий питання вимагає розгляду відповідей юристів і в цілому юриспруденцію

в Стародавньому Римі. Важливо охарактеризувати юриспруденцію на всіх етапах розвитку римського права, вказати найбільш видатних юристів відповідного періоду, розкрити основні наукові школи - сабініанскую і прокулианской, знати сутність закону «Про цитуванні» 426 р н.е. Також слід розкрити форми юридичної практики: cavere, agеre, respondere, scriberе.

Імператорські конституції набули великого значення в період принципату. Конституція - це рішення принцепса, яке має силу закону (Ульпіан). Важливо знати сутність видів конституцій: едикти, декрети, рескрипти і мандати. Також слід розкрити кодифікацію імператорських конституцій: Codex Gregorianus, Codex Hermogenianus, Codex Theodosianus.

Вивчаючи питання про кодифікацію Юстиніана, необхідно охарактеризувати основні її частини: Кодекс, Дигести, Інституції, Новели, розкрити хід кодифікаційних робіт.

Завдання для розвитку і контролю володіння компетенціямиВирішіть казуси | Вирішіть тестові завдання.

Розробки семінарських занять | Методичні рекомендації | Додаткова | Методичні рекомендації | Вирішіть казус. | Методичні рекомендації | Вирішіть казуси. | Методичні рекомендації | Додаткова | Методичні рекомендації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати