На головну

І. Розподіл студентів за спеціальностями (напрямами підготовки) на 1 жовтня 20___ року


Назва спеціальностей (напрямів підготовки) Коди спеціаль- ностей (напрямів підготовки) (№ рядка) Рівні акре- дитації або підго- товки Прийнято Із загальної кількості прийнятих (гр. 2-6) прийнято на початковий цикл навчання Усього навчається У тому числі жінок Чисельність студентів, які завершили відповідний цикл навчання і здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (у графах 14-15 враховується фактичний випуск /завершення циклу/ з 01.01.20__ р. по 30.09.20__р. разом з очікуваним випуском /завершенням циклу/ з 01.10.20__ р. по 31.12.20__ р.)   Із гр. 14 навчалися за рахунок Із гр. 15 випущено з ВНЗ - жінок  
усього (сума гр. 3-6) у тому числі за рахунок коштів:  
державного бюджету місцевих бюджетів органів державної влади, юридичних осіб фізичних осіб усього (сума гр. 8-11) у тому числі за рахунок коштів:  
державного бюджету місцевих бюджетів органів державної влади, юридичних осіб фізичних осіб  
державного бюджету місцевих бюджетів  
усього з них випущено з ВНЗ  
А Б  
Усього                                      
                                         
                                         
                                         
 
 

V. Результати прийому на початковий цикл навчання  
Найменування показника № рядка Усього Із загальної чисельності (гр. 1) закінчили у поточному році Із загальної чисельності - особи, з числа постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС Із загальної чисельності - сільська молодь
основну школу зі свідоцтвом про базову загальну середню освіту у тому числі денну старшу школу з атестатом про повну загальну середню освіту у тому числі денну ПТНЗ, з отриманням повної загальної середньої освіти ВНЗ I-II рівнів акредитації ВНЗ III-IV рівнів акредитації 1 та 2 категорії 3 та 4 категорії усього у т.ч. за цільовим направленням згідно зі встановленою квотою
А Б
Подано заяв                        
Зараховано                        
Виділено цільових місць Х Х Х Х Х Х Х Х Х   Х  
 
 


Форми № 2-3нк в ЄДЕБО у 2015 році | Наличие у потерпевшего лица вреда или убытков,
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати