Головна

одномірні масиви

1. Скласти програму для обробки елементів масиву:

1.1 Дан масив А (n). Знайти суму парних елементів цього масиву.

1.2 Дан масив А (n). Знайти твір непарних елементів цього масиву.

1.3 Дан масив А (n). Знайти середнє арифметичне елементів з парними індексами.

1.4 Дан масив А (n). Всі елементи, що закінчуються цифрою 4 зменшити в два рази.

1.5 Дан масив А (n). Всі парні елементи Замінити на їх квадрати, а непарні подвоїти.

1.6 Дан масив А (n). Всі елементи з парними індексами подвоїти, з непарними зменшити на 1.

1.7 Дан масив А (n). Знайти Суму елементів кратних числу а або b.

1.8 Дан масив А (n). Знайти середнє арифметичне його позитивних і негативних елементів.

1.9 Дан масив А (n). Визначити частка від ділення суми позитивних елементів масиву на модуль суми негативних елементів.

1.10 Дан масив А (n). Визначити максимальний і мінімальний елемент масиву.

1.11 Дан масив А (n). Знайти суму максимального і мінімального елементів масиву.

1.12 Дан масив А (n). Знайти середнє арифметичне максимального, мінімального елемента і їх індексів.

2. Скласти програму для аналізу елементів масиву:

2.1 Дан масив А (n). Знайти кількість парних елементів.

2.2 Дан масив А (n). Знайти кількість непарних елементів.

2.3 Дан масив А (n). Знайти кількість елементів кратних числу к.

2.4 Дан масив А (n). Знайти кількість елементів відмінних від останнього елемента.

2.5 Дан масив А (n). Знайти кількість максимальних елементів.

2.6 Дан масив А (n). Знайти кількість мінімальних елементів.

2.7 Дан масив А (n). Знайти кількість елементів розташованих ліворуч від першого мінімального елемента і вивести їх на екран.

2.8 Дан масив А (n). Знайти кількість елементів розташованих правіше першого максимального елемента і вивести їх на екран.

2.9 Дан масив А (n). Визначити, чи є кількість позитивних елементів масиву числом парних.

2.10 Дан масив А (n). Визначити, чи є кількість негативних елементів числом непарних.

2.11 Дан масив А (n). Визначити, чи є сума елементів з парними індексами числом непарних.

2.12 Дан масив А (n). Знайти середнє арифметичне всіх індексів максимальних і мінімальних елементів.

3. Використання циклу з умовою при обробці елементів масиву:

3.1 Дан масив А (n). Відомо, що в ньому є елементи рівні 5. Визначити індекс першого з них (Умовний оператор не використовувати).

3.2 Дан масив А (n). Відомо, що в ньому є елементи рівні 5. Визначити індекс останнього з них (Умовний оператор не використовувати).

3.3 Дан масив А (n) упорядкований за зростанням, і число а, Про який відомо, що воно не дорівнює жодному з елементів масиву, більше першого і менше останнього. Вивести на екран всі елементи менші а (Умовний оператор не використовувати).

3.4 Дан масив А (n) упорядкований за зростанням, і число а, Про який відомо, що воно не дорівнює жодному з елементів масиву, більше першого і менше останнього. Знайти два елементи (їх індекси і значення) в інтервалі, між якими знаходиться значення а (Умовний оператор не використовувати).

3.5 Дан масив А (n). Надрукувати всі елементи, що передують першому елементу зі значенням m.

3.6 Дан масив А (n). Надрукувати всі елементи, які йдуть за останнім елементом, що закінчується цифрою «7».

3.7 Дан масив А (n). Знайти суму чисел елементів закінчуються цифрою 3.

3.8 Дан масив А (n). Знайти для кожного елемента його максимальну цифру.

3.9 Дан масив А (n). Вивести на екран всі елементи, в яких є цифра 5.

3.10 Дан масив А (n). Знайти суму чисел кожного елемента масиву.

3.11 Відомо N-е кількість оцінок, які вводяться з клавіатури. Скласти програму, яка підраховує кількість «5», «4», «3», «2», «1». (Умовний оператор не використовувати).

3.12 Дан масив А (n). Знайти максимальну і мінімальну суму чисел елементів масиву.

4. Перестановка, вставка і видалення елементів масиву:

4.1 Дан масив А (n). Поміняти місцями n-й і m-й елементи.

4.2 Дан масив А (n). Поміняти місцями третій і максимальний елементи.

4.3 Дан масив А (n). Поміняти місцями перший і мінімальний елементи.

4.4 Дан масив А (n). Поміняти місцями максимальний і мінімальний елементи.

4.5 Дан масив А (n) з парного числа елементів. Поміняти місцями його половини.

4.6 Дан масив А (n). Видалити з нього к-й елемент.

4.7 Дан масив А (n). Вставити в нього число к після к-го елемента.

4.8 Дан масив А (n). Видалити з нього максимальний елемент.

4.9 Дан масив А (n). Видалити їх нього все парні елементи.

4.10 Дан масив А (n). вставити число к перед усіма елементами, кратних числу а.

4.11 Дан масив А (n). вставити число а в цей масив після всіх елементів, в яких є цифра 5.

4.12 Дан масив А (n). Вставити число n між усіма сусідніми елементами, що мають однаковий знак.

5. Логічні завдання:

5.1 Дан масив А (n). Відсортувати його по зростанню.

5.2 Дан масив А (n). Відсортувати його по спадаючій.

5.3 Дан масив А (n). Відсортувати його по зростанню починаючи з максимального елемента.

5.4 Дан масив А (n). Відсортувати його по спадаючій починаючи з мінімального елемента.

5.5 Дан масив А (n) з парного числа елементів. Відсортувати першу половину цього масиву по зростанню, а другу за спаданням.

5.6 Дан масив А (n). Відсортувати його по зростанню сум цифр його елементів.

5.7 Дан масив А (n). Підрахувати в ньому число різних елементів. Додаткового масиву не створювати.

5.8 Дан масив А (n). Вивести на екран ті числа, які повторюються не більше 2 разів. Вивести їх в порядку зростання.

5.9 Дан масив А (n). Знайти та вивести на екран послідовність чисел, сума яких є простим числом.

5.10 Дан масив А (n). З'ясувати, скільки разів в цьому масиві міститься різних простих чисел.

5.11 Дан масив А (n). Знайти в цьому масиві мінімальне До таке, що шляхом викреслення До елементів з масиву можна було отримати неубутних послідовність. (2 3 5 4 3 2 4 5 6 7 - відповідь К = 4).

5.12 Дан масив А (n). Знайти в ньому мажорірующій елемент (елемент, який зустрічається в масиві більш n / 2 разів). Наприклад: 3 3 4 2 4 4 2 4 4 - мажорірующій елемент 4; 3 3 4 2 4 4 2 4 - мажорірующего елемента немає.

 Одномірні і двовимірні масиви | літерні величини

Речовий поділ Целочисленное розподіл Розподіл по модулю | Оператори ТР7. | Мені 16 років | Практична робота | Умовний оператор. | Оператор вибору. | Практична робота | Циклом з умовою поста. | Факторіал негативного числа не існує. | Практична робота |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати