На головну

Одномірні і двовимірні масиви

масив - Це впорядкована послідовність з фіксованого числа однотипних елементів, яка позначається одним ім'ям.

Впорядкованість елементів полягає в тому, що всі ці елементи розташовуються в послідовних комірках оперативної пам'яті.

У програмуванні розрізняють наступні типи масивів:

1) Одномірні масиви (лінійні таблиці);

2) Двовимірні масиви (прямокутні таблиці);

3) Багатовимірні масиви (тривимірні і т.д. таблиці).

Для того, щоб звернутися до потрібного елементу масиву необхідно вказати ім'я масиву та його індекс. індекс - Це порядковий номер елемента в масиві.

Тобто звернення відбувається за правилом:

ідентіфікатор_массіва [індекс]

 Загальна кількість елементів в масиві називається розмірністю масиву.

Перш ніж в програмі використовувати масив або його елементи цей масив потрібно, як і будь-яку змінну, описати. Для опису масиву в Паскалі використовую два методи:

1. з описом користувальницького типу:

Type

ідентіфікатор_тіпа = array [розмірність] of базовий_тіп_елементов;

Var

ідентіфікатор_массіва: ідентіфікатор_тіпа;

2. без опису користувацького типу:

Var

ідентіфікатор_массіва: array [розмірність] of базовий_тіп_елементов;

Тут розмірність вказується в такий спосіб:

 [1..10]

[10..100]

[5..10] одномірні масиви

[1..5]

[1..10,1..10] - двовимірні масиви

6.1. Стандартні алгоритми обробки масивів:

1. Введення-виведення елементів:

Program _1;

Uses Crt;

Const n = 10;

Type

massiv =array[1..n] of integer;

Var

a: massiv; i:byte;

Begin

ClrScr;

Writeln( 'Введіть елементи масиву:');

For i: = 1 to n do

Begin

write( 'A [', i, '] =');

Readln(A [i]);

end;

For i: = 1 to n do

Write(A [i], '');

Readkey;

End.

2. Знаходження суми, твори, середнього арифметичного елементів масиву:

Program Summa;

Uses Crt;

Type

massiv =array[1..10] of integer;

Var

a: massiv; i:byte; S: integer;

Begin

ClrScr;

Writeln( 'Введіть елементи масиву:');

For i: = 1 to 10 do

Begin

write( 'A [', i, '] =');

Readln(A [i]);

end;

For i: = 1 to 10 do

S: = s + a [i];

Writeln( 'S =', S);

Readkey;

End.

Program Proizvedenie;

Uses Crt;

Var

a:array[1..10] of integer;

i:byte; P: integer;

Begin

ClrScr;

Writeln( 'Введіть елементи масиву:');

For i: = 1 to 10 do

Begin

write( 'A [', i, '] =');

Readln(A [i]);

end;

P: = 1;

For i: = 1 to 10 do

P: = P * a [i];

Writeln( 'P =', P);

Readkey;

End.

Program SrArifmet;

Uses Crt;

Var

a:array[1..1000] of integer;

S, n, i: integer; Sr: real;

Begin

ClrScr;

Writeln( 'Введіть розмірність масиву:');Readln(N);

Writeln( 'Введіть елементи масиву:');

For i: = 1 to n do

Begin

write( 'A [', i, '] =');

Readln(A [i]);

end;

For i: = 1 to n do

s: = s + a [i];

Sr: = s / n;

Writeln( 'Sr =', Sr);

Readkey;

End.

3. Знаходження максимального і мінімального елемента масиву.

Program Maximum;

Uses Crt;

Var

a:array[1..1000] of integer;

max, n, i: integer;

Begin

ClrScr;

Writeln( 'Введіть розмірність масиву:');Readln(N);

Writeln( 'Введіть елементи масиву:');

For i: = 1 to n do

Begin

write( 'A [', i, '] =');

Readln(A [i]);

end;

max: = A [1];

For i: = 1 to n do

if a [i]> max

then

max: = a [i];

Writeln( 'Max =', max);

Readkey;

End.

Мінімальний знаходиться аналогічно.

4. Знаходження суми елементів двовимірного масиву:

Program Summa;

Uses Crt;

Type

massiv =array[1..10,1..10] of integer;

Var

a: massiv; i, j:byte; S: integer;

Begin

ClrScr;

Writeln( 'Введіть елементи масиву:');

For i: = 1 to 10 do

Forj: = 1 to10do

Begin

write( 'A [', i, ',', j, '] =');

Readln(A [i, j]);

end;

For i: = 1 to 10 do

Forj: = 1to10do

S: = s + a [i, j];

Writeln( 'S =', S);

Readkey;

End.

Розглянемо ще приклад: дано масив. Знайти скільки в ньому пар сусідніх однакових чисел.

Program massiv;

Const m = 100;

Begin

Var mas:array [1..m] of integer;

Write ( 'Ввести довжину масиву N =');

Readln (N);

K: = 0;

For i: = 1 to n do

Begin

Write ( 'Ввести елементи масиву');

Readln (Mas [i]);

End;

For i: = 1 to n-1 do

if mas [i] = mas [i + 1]

then k: = k + 1;

Writeln ( 'Кількість пар =', k);

End.

 Практична робота | одномірні масиви

Типи даних в мові Pascal. | Речовий поділ Целочисленное розподіл Розподіл по модулю | Оператори ТР7. | Мені 16 років | Практична робота | Умовний оператор. | Оператор вибору. | Практична робота | Циклом з умовою поста. | Факторіал негативного числа не існує. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати