Головна

Практична робота

варіанти завдань

Використовуючи цикл з параметром виконайте наступні завдання:

1. Скласти програму для організації виведення по необхідному формату:

1.1 Надрукувати ряд з повторюваних чисел n у вигляді: n n n n n n n n n n. число n вводиться з клавіатури.

1.2 Надрукувати стовпчиком всі цілі числа від 1 до к (до> 2).

1.3 Надрукувати стовпчиком квадрати всіх цілих чисел від 15 до n (n> 16).

1.4 Надрукувати числа наступним чином:

10 10.4

11 11.4

...

25 25.4

1.5 Надрукувати числа наступним чином:

21 20.4

22 21.4

...

35 34.4

1.6 Надрукувати числа наступним чином:

25 25.5 24.8

26 26.5 25.8

...

35 35.5 34.8

1.7 Надрукувати числа наступним чином:

16 15.5 16.8

17 16.5 17.8

...

24 23.5 24.8

1.8 Одна штука деякого товару варто 20,4 руб. Надрукувати таблицю вартості 2, 3, ..., 20 штук цього товару.

1.9 Надрукувати таблицю відповідності між вагою в фунтах і вагою в кілограмах для значень 1, 2, ..., 10 фунтів (1 фунт = 453 м).

1.10 Надрукувати таблицю відповідності відстаней в дюймах відстаням в сантиметрах для значень 10, 11, ..., 22 дюйма (1 дюйм = 25,4 мм.).

1.11 Надрукувати таблицю перекладу 1, 2, ..., 20 доларів США в рублі за поточним курсом (значення курсу вводиться з клавіатури).

1.12 Роздрукувати в стовпчик таблицю множення на 7.

1.13 Вивести стовпчиком наступні числа: 2,2, 2,4, 2,6, ..., 4,0, 4,2.

2. Скласти програму для знаходження суми кінцевого ряду:

2.1 Знайти суму квадратів всіх цілих чисел від 10 до 50.

2.2 Знайти суму квадратів всіх цілих чисел від а до 50 (а <50).

2.3 Дано натуральні числа х и y. обчислити твір х на y, Використовуючи лише операцію складання.

2.4 Знайти твір всіх цілих чисел від 8 до 15.

2.5 Знайти твір всіх цілих чисел від а до 20 (1 <а <20).

2.6 Знайти середнє арифметичне квадратів всіх цілих чисел від 1 до 100.

2.7 Знайти суму кубів всіх цілих чисел від 2 до n (n <10).

2.8 Скласти програму для зведення числа а в ступінь х.

2.9 Обчислити:  значення а и n вводяться з клавіатури.

2.10 Громадянин 1 березня відкрив рахунок в банку, вклавши 1000 руб. Через кожен місяць розмір вкладу збільшувався на 2%. Визначити приріст суми вкладу за перший, другий, ...n місяць.

2.11 Обчислити:  значення n <10 вводиться з клавіатури

2.12 Обчислити:  значення n <10 вводиться з клавіатури.

2.13 Обчислити:  значення n <10 вводяться з клавіатури

3. Скласти програму для обробки даних під час введення:

3.1 Дано числа а1, а2, ..., Аn. Визначити їх суму.

3.2 Дано числа а1, а2, ..., Аn. Визначити їх твір.

3.3 Дано числа а1, а2, ..., Аn. Визначити їх середнє арифметичне.

3.4 Відомі оцінки студента на Х іспитах. Визначити скільки «5», «4», «3» він отримав.

3.5 Відомі оцінки за контрольну роботу з фізики кожного з n учнів. Визначити середній бал всього класу.

3.6 Дано числа а1, а2, ..., Аn. визначити: | а1| + | а2| + ... + | аn|.

3.7 Дано числа а1, а2, ..., Аn. визначити: | а1| - | а2| -...- | аn|.

3.8 Дано числа а1, а2, ..., Аn. Визначити: суму квадратів цих чисел.

3.9 Відомі оцінки двох учнів з 5 предметів. Визначити, який учень краще вчиться.

3.10 Відомий вік (кількість років, наприклад 14,5 років) кожного учня двох класів. Визначити середній вік учнів кожного класу. У кожному класі вчаться по n учнів.

3.11 Відомі оцінки за контрольну роботу з фізики кожного учня двох класів. Визначити, скільки «5», «4», «3» і «2» було виставлено в кожному класі. Кількість учнів у кожному класі однаково.

3.12 В області n районів. Задані площі, засівається пшеницею (в гектарах), і середня врожайність (в центнерах з гектара) в кожному районі. Визначити кількість пшениці, зібране в області, і середню врожайність по області.

3.13 В області n районів. Відомі кількість жителів кожного району (в тис. Чол.). Визначити район, в якому проживає найбільша кількість жителів.

4. Використовуючи цикл з передумовою виконайте наступні завдання:

4.1 Дано натуральне число. Визначити суму його цифр.

4.2 Дано натуральне число. Визначити середнє арифметичне його цифр.

4.3 Дано натуральне число. Визначити суму його парних цифр.

4.4 Дано натуральне число. Визначити, чи вірно, що сума його цифр є число непарне?

4.5 Дано натуральне число. Визначити, чи правильно, що твір його цифр є число парне?

4.6 Дано натуральне число. визначити суму m його останніх цифр.

4.7 Дано натуральне число. Визначити номер цифри m в ньому, вважаючи від кінця числа. Якщо таких цифр декілька, то повинен бути визначений номер найправішій їх них.

4.8 Дано натуральне число. Визначити його максимальну цифру.

4.9 Дано натуральне число. Визначити розряд, на якому знаходиться його мінімальна цифра.

4.10 Знайти найбільший спільний дільник двох заданих натуральних чисел, використовуючи алгоритм Евкліда.

4.11 Дано натуральні числа a и b, Що позначають відповідно чисельник і знаменник дробу. Скласти програму для скорочення цього дробу.

4.12 Дано натуральне число. Визначити чи є воно паліндромом.

4.13 Дано натуральне число. Отримати нове число шляхом приписування до вихідного числа цифри 1 зліва і справа.

5. Використовуючи цикл з умовою поста виконайте наступні завдання:

5.1 Дано натуральне число. Чи вірно, що сума його цифр більше числа а?

5.2 Дано натуральне число. Чи вірно, що твір його цифр менше числа а?

5.3 Дано натуральне число. Визначити, яка з його цифр більше: перша чи остання?

5.4 Дано натуральне число. Чи вірно, що сума його непарних цифр більше числа а.

5.5 Дано натуральне число. Чи вірно, що твір його парних цифр менше числа а.

5.6 Дано натуральне число. Визначити скільки в ньому парних цифр.

5.7 Дано натуральне число. Визначити чи є воно паліндромом.

5.8 Дана непорожній послідовність, яка закінчується числом n. Знайти суму парних елементів цієї послідовності.

5.9 Дана непорожній послідовність, яка закінчується числом n. Знайти твір непарних елементів цієї послідовності.

5.10 Дана непорожній послідовність, яка закінчується будь-яким парним числом. Знайти суму непарних елементів цієї послідовності.

5.11 Дана непорожній послідовність, яка закінчується числом кратним числу n. Знайти твір парних елементів цієї послідовності.

5.12 Дана непорожній послідовність, яка закінчується числом n. Визначити, скільки в цій послідовності негативних чисел?

5.13 Дана непорожній послідовність, яка закінчується числом будь-яким непарним числом. Визначити, скільки в цій послідовності чисел кратних числу n.

6. Рішення найпростіших олімпіадних завдань:

6.1 Двозначне число в шість разів більше суми його цифр. Знайдіть його.

6.2 Яке тризначне число дорівнює кубу цифри його одиниць?

6.3 Скільки доданків суми 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ...треба взяти, щоб вийшло тризначне число, що складається з однакових цифр?

6.4 Вивести на екран всі двозначні числа в десяткового запису яких немає цифр 3 і 7.

6.5 Знайти суму цілих позитивних чисел, великих 30 і менших 100, кратних трьом і закінчуються на 2, 4 або 8.

6.6 Вивести на екран всі пари взаємно простих чисел на інтервалі від 1 до 100 (два числа називаються взаємно простими, Якщо вони не мають спільних дільників, крім 1).

6.7 У інтервалі від 1 до 1000 знайти всі парні прості числа (парними простими числами називаються два простих числа, різниця між якими дорівнює 2, наприклад: 3 і 5, 11 і 13, 17 і 19).

6.8 Вивести на екран всі тризначні числа, які є числами Армстронга (число Армстронга - Таке число з К цифр, для которго сума Кх ступенів його цифр дорівнює самому числу. наприклад: 153 = 13+53+33).

6.9 Вивести на екран всі скоєні числа з діапазону від 1 до 10000 (досконалим називається таке число, що дорівнює сумі всіх своїх дільників, за винятком самого числа, наприклад: 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14).

6.10 Вивести на екран всі дружні числа з діапазону від 1 до 10000 (дружніми числами називається така пара натуральних чисел М и N, Для яких сума всіх дільників числа М (Крім числа М) дорівнює N, А сума всіх дільників числа N (Крім самого числа N) дорівнює М, Наприклад числа 220 284 дружні, тому що сума дільників 220 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284, а сума дільників 284 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220).

6.11 Скласти програму обчислення найбільшого модуля різниці між сусідніми числами послідовності, що вводиться з клавіатури. Масивів не створювати.

6.12 Вивести на екран всі аморфні числа менші 1000 (число називається аморфним, Якщо після зведення його в квадрат воно збігається з молодшими розрядами квадрата: 52= 25, 62= 36, 252= 625).

6.13 Дана послідовність ненульових цілих чисел, що закінчуються нулем. Визначити скільки разів в цій послідовності змінюється знак (наприклад: в послідовності 10, -4, 12, 56, -4, 0 знак змінюється 3 рази).

6.14 Визначити які цифри треба приписати до числа тисячі двадцять-дві по одній з кожного боку, щоб отримане число було кратно 7, 8 і 9.

6.15 Дано натуральне число. Викинути з десяткового запису цього числа цифри 3 і 7, залишивши колишнім порядок інших цифр.

6.16 Знайти числове значення цього виразу: ДВА + ТРИ = П'ЯТЬ.

6.17 Знайти числове значення цього виразу: АБ * ВГ = БББ.

6.18 Вивести на екран всі трійки взаємно прості піфагорові числа менших числа сто. перша трійка - 3, 4, 5, Тому що 32+42= 52.

6.19 Знайти цифровий корінь цілого числа N. Цифровий корінь знаходиться сумою через суму цифр числа до тих пір, поки ця сума не стане цифрою. (Наприклад: цифровий корінь числа 34697 дорівнює 2, тому що 3 + 4 + 6 + 9 + 7 = 29, 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2).

6.20 Дано натуральне число n(n <28). Знайти всі тризначні числа, сума цифр яких дорівнює n. Операції поділу, цілочисельного ділення і знаходження залишку не використовувати.

6.21 Надрукувати в порядку зростання всі тризначні числа, в десяткового запису яких немає однакових цифр. Операції поділу, цілочисельного ділення і знаходження залишку не використовувати.

6.22 Дано натуральні числа m и n. Отримати всі натуральні числа менші n, Квадрат суми цифр яких дорівнює m.

6.23 У послідовності з n чисел визначити скільки з них є паліндромами.

6.24 Дано натуральне число n (n <100). Визначити число способів виплати суми n рублів за допомогою монет номіналом 1, 2, 5 рублів і паперових купюр номіналом 10 рублів.

6.25 Є 100 рублів. Скільки биків, корів і телят можна купити на всі ці гроші, якщо плата за бика - 10 рублів, за корову - 5 рублів, за теля - 0,5 рубля і треба купити 100 голів худоби?

6.26 Дано натуральне число n. Скласти програму виведення цифр, що не входять в десяткову запис числа n (в порядку зростання). Наприклад: в числі 357 немає цифр: 0, 1, 2, 4, 6, 8, 9.
Факторіал негативного числа не існує. | Одномірні і двовимірні масиви

Середовище програмування Turbo Pascal. | Типи даних в мові Pascal. | Речовий поділ Целочисленное розподіл Розподіл по модулю | Оператори ТР7. | Мені 16 років | Практична робота | Умовний оператор. | Оператор вибору. | Практична робота | Циклом з умовою поста. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати