На головну

Факторіал негативного числа не існує.

Тепер складемо програму:

Program Factorial;

Var F, i, n:integer;

Begin

Writeln( 'Введіть натуральне число');Readln(N);

F: = 1;

For i: = 1 to n do

F: = F * i;

writeln( 'Факторіал числа', n, '=', F);

End.

Приклад 3. Обчислення суми ряду:

Program summation;

Var

i, n: Word;

summa: Real;

Begin

Write ( 'Введіть кількість доданків n =');

ReadLn (N);

summa: = 0;

for i: = 1 to n do

summa: = summa + 1 / sqr (i);

WriteLn ( 'S =', summa);

End.

5.2. Ц і до л з п р е д у с л о в і е м (While)

Загальна форма запису циклу While ... do

While <Умова> do

Begin

 <Серія операторів>;

end;

Принцип дії циклу While:

Спочатку перевіряється умова стоять після слова While. Якщо воно дотримується (тобто справжнє), то виконується тіло циклу (слово do - означає робити, виконувати) укладену в операторні дужки begin ... end; а потім відбувається перевірка умови. Якщо воно знову буде дотримується, то тіло циклу виконається ще раз. Цей процес буде продовжуватися до тих пір, поки умова буде дотримуватися. Як тільки умова перестане дотримуватися (тобто стане хибним), цикл завершить свою роботу.

Умова в циклі While перевіряється тільки перед виконанням циклу, але не перевіряється в процесі виконання самого тіла циклу.

Якщо поставлене умова не дотримується з самого початку, то тіло циклу не виконається жодного разу.

Виконання циклу поки може й не завершитися, якщо умова буде весь час дотримуватися (кажуть, що відбувається зациклення).

Розглянемо наступні приклади:

приклад 1:Скласти програму для обчислення суми перших 10 натуральних чисел.

Program Summa;

Var i, S:byte;

Begin

i: = 1;

While i <= 10 do

Begin

S: = S + i;

inc(I);

end;

Writeln( 'Сума S =', S);

End.

Приклад 2:Скласти програму для обчислення перших шести членів послідовності, заданої формулою n-го члена: xn= 2n-1.

Program progress;

Var x, n:integer;

Begin

Writeln;

n: = 1;

While n <= 6 do

Begin

x: = 2 * n-1;

write(X, '');

inc(N);

end;

End.

Приклад 3:Скласти програму, підраховують суму S 1000 перших членів ряду.

Program summa;

Var s:real;

n:integer;

Begin

s: = 0;

n: = 0;

While n <1 тисячу do

Begin

n: = n + 1;

s: = s + 1 / n;

end;

Writeln(S);

End.

5.3. Ц і до л з п о с т у с л о в і е м (Repeat ... Until):

Іноді, доводиться стикатися з такими завданнями, коли потрібно, щоб виконалось будь-яку дію, а потім перевірив умови повторення цієї дії. Для цього служить цикл Repeat ... Until.

Загальна форма запису циклу Repeat ... Until

Repeat

 <Тіло циклу>;

Until<Умова>;

Принцип дії циклу Repeat ... Until:

Спочатку виконується тіло циклу наступні після слова Repeat (повторювати). Коли компілятор доходить до слова Until (до) Відбувається перевірка поставленого умови. Якщо воно не дотримується (тобто воно помилкове), то тіло циклу виконується ще раз. Як тільки умова стане дотримуватися (тобто буде істинним) цикл Repeat ... Until завершить свою роботу.

для циклу Repeat ... Until характерні 4 особливості:

1. Тіло циклу виконується, принаймні, один раз.

2. Тіло циклу виконується поки умова помилкове.

3. У тілі циклу може знаходитися будь-яку кількість операторів без операторних дужок begin ... end.

4. Один з операторів тіла циклу повинен впливати на значення умови, інакше цикл буде нескінченним.

Розглянемо приклади з використанням циклу Repeat ... Until.

приклад 1. Дана послідовність чисел, що закінчується нулем. Скласти програму для підрахунку суми цієї послідовності.

Program Posledovatelnost;

Var S, n:integer;

Begin

S: = 0;

Repeat

Writeln('Введіть число:'); Readln(N);

S: = S + n;

Until n = 0;

Writeln( 'Сума чисел =', S);

End.

приклад 2. Скласти програму для підрахунку кількості цифр в введеному числі.

Program Kolichestvo;

Var k, n, m: integer;

Begin

k: = 0;

Writeln( 'Введіть число n =');Readln(N);

M: = n;

Repeat

m: = m div 10;

inc(K);

Until m = 0;

Writeln( 'Кількість цифр в числі', n, '=', k);

End.

 



Циклом з умовою поста. | Практична робота

Вступ. | Середовище програмування Turbo Pascal. | Типи даних в мові Pascal. | Речовий поділ Целочисленное розподіл Розподіл по модулю | Оператори ТР7. | Мені 16 років | Практична робота | Умовний оператор. | Оператор вибору. | Практична робота |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати