Вступ. | Середовище програмування Turbo Pascal. | Типи даних в мові Pascal. | Речовий поділ Целочисленное розподіл Розподіл по модулю | Оператори ТР7. | Мені 16 років | Практична робота | Умовний оператор. | Факторіал негативного числа не існує. | Практична робота |

загрузка...
загрузка...
На головну

Практична робота

варіанти завдань

Використовуючи умовний оператор виконайте наступні завдання:

1. Скласти програму для обчислення значення функції при цілих аргументах:


1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13


2. Використовуючи скорочену форму запису умовного оператора виконати наступні завдання:

2.1 Дано дійсне число. Знайти його модуль цього числа (стандартну функцію не використовувати).

2.2 Скласти програму, яка зменшує введене число в два рази, якщо воно більше другого введеного числа за абсолютною величиною.

2.3 Дано два числа. Якщо квадратний корінь з другого числа менше першого числа, то збільшити друге число в п'ять разів.

2.4 Дано три цілих числа. Вивести на екран ті з них, які є парними.

2.5 Дано три дійсні числа. Піднести до квадрата, ті, які позитивні.

2.6 Дано три дійсні числа. Вивести на екран ті, які, належать інтервалу (1,6-3,8).

2.7 Дано чотири дійсних числа. Визначити, скільки з них негативних.

2.8 Дано чотири цілих числа. Визначити, скільки з них парних.

2.9 Дано чотири дійсних числа. Знайти суму тих чисел, які більше п'яти.

2.10 Дано чотири цілих числа. Визначити суму тих з них, які кратні трьом.

2.11 Дано два дійсних числа. Знайти полусумму абсолютних величин заданих чисел.

2.12 Дано два дійсних числа. Знайти квадратний корінь з добутку абсолютних величин заданих чисел.

2.13 Дано три цілих числа. Вивести на екран ті, які, належать інтервалу (1-10).

3 Використовуючи вкладені умовні оператори виконати наступні завдання:

3.1 Скласти програму для обчислення значення функції:

3.2 Скласти програму для обчислення значення функції:

3.3 Скласти програму для обчислення значення функції:

3.3 Скласти програму для обчислення значення функції:

3.4 У чемпіонаті з футболу команді за виграш дається 3 очка, за програш - 0, за нічию - 1. Відомо кількість очок, отриманих командою за гру. Визначити словесний результат гри (виграш, програш, нічия).

3.5 Скласти програму для знаходження речових коренів квадратного рівняння: ax2+ Bx + c = 0.

3.6 Дано три дійсні числа. Знайти максимальне з них.

3.7 Дано три дійсні числа. Знайти мінімальне з них.

3.8 Дано три дійсні числа. Знайти середнє з них (середнім назвемо число, яке більше мінімального і менше максимального).

3.9 Дано три дійсні числа. Знайти максимальне і мінімальне з них.

3.10 Скласти програму для знаходження суми двох найбільших з трьох різних чисел.

3.11 Скласти програму для знаходження добутку двох найменших з трьох різних чисел.

3.12 Дано два тризначних числа. Знайти суму їх максимальних цифр.

3.13 Дано два тризначних числа. У кожному числі всі цифри різні і не присутні в іншому числі. Знайти середнє арифметичне середніх чисел кожного числа (середнім назвемо число, яке більше мінімального і менше максимального).

4. Скласти програму для виконання наступних дій:

4.1 Дано двозначне число. Визначити чи входять в нього цифри 4 або 7.

4.2 Дано двозначне число. Визначити чи входять в нього цифри 3, 6 або 9.

4.3 Дано тризначне число. Визначити чи входить в нього цифра 6.

4.4 Дано тризначне число. Визначити чи входить в нього цифра m.

4.5 Дано тризначне число. Визначити чи входять в нього цифри 3 або 8.

4.6 Дано тризначне число. Визначити чи входять в нього цифри 3, 5 або 7.

4.7 Дано чотиризначний число. Визначити чи входить в нього цифра 9.

4.8 Дано чотиризначний число. Визначити чи входить в нього цифра t.

4.9 Дано чотиризначний число. Визначити чи входять в нього цифри 3, 6 або 8.

4.10 Дано чотиризначний число. Визначити чи є воно паліндромом (перевертишем). Наприклад: числа 7777, 8338, 0330 є паліндромами (паліндром - це число, яке читається однаково зліва направо і справа наліво).

4.11 Дано чотиризначний число. Визначити, чи вірно, що воно містить три однакові цифри. Наприклад: 3363, 4844, 0300.

4.12 Дано чотиризначний число. Визначити, різні чи всі цифри цього числа. Наприклад: 3678 - різні, 0023 - немає.

4.13 Дано шестизначне число. Визначити чи є задане число щасливим (щасливою називають таке шестизначне число, у якого сума перших трьох цифр дорівнює сумі його останніх трьох цифр).

5. Використовуючи оператор вибору виконайте наступні завдання:

5.1 Скласти програму, яка в залежності від порядкового номера дня тижня (1,2, ...) виводить на екран його назва (понеділок, вівторок, ...).

5.2 Скласти програму, яка в залежності від порядкового номера місяця (1,2, ...) виводить на екран його назва (січень, лютий, ...).

5.3 Скласти програму, яка в залежності від порядкового номера дня місяця (1,2, ...) виводить на екран кількість днів цього місяця (рік не високосний).

5.4 Скласти програму, яка в залежності від порядкового номера дня місяця (1,2, ...) виводить на екран кількість днів цього місяця. Рік може бути як високосний, так і не високосний (інформація про це вводиться з клавіатури).

5.5 мастей гральних карт умовно присвоєні такі порядкові номери: «піки» - 1, «трефи» - 2, «бубни» - 3, «черви» - 4. По заданому номеру масті m визначити назву відповідної масті.

5.6 гральні карти умовно присвоєні такі порядкові номери в залежності від їх гідності: «валетом» - 11, «дамі» - 12, «королю» - 13, «туза» - 14. Порядкові номери інших карт відповідають їх назвами ( «шістка», «дев'ятка» і т.п.). По заданому номеру карти к визначити гідність відповідної карти.

5.7. Мастям гральних карт умовно присвоєні такі порядкові номери: «піки» - 1, «трефи» - 2, «бубни» - 3, «черви» - 4. Належно карт присвоєні такі порядкові номери: «валетом» - 11, «дамі» - 12, «королю» - 13, «туза» - 14. Порядкові номери інших карт відповідають їх назвами ( «шістка», «дев'ятка» і т.п.). По заданому номеру масті m і номером гідності карти к визначити повну назву (масть і гідність) відповідної карти в вигляді: «дама пік», «шістка бубон» і т.п.

5.8 З початку 1990 року по деякий день пройшло n місяців і два дні. Визначити назву місяця цього дня.

5.9 Дата деякого дня визначається двома натуральними числами m (Порядковий номер місяця) і n (Число). за заданим n и m визначити дату попереднього дня. Прийняти, що n и m не визначають 1 січня.

5.10 Дата деякого дня визначається двома натуральними числами m (Порядковий номер місяця) і n (Число). за заданим n и m визначити дату наступного дня. Прийняти, що n и m не визначають 31 грудня.

5.11 Дата деякого дня визначається трьома натуральними числами: g (Рік), m (Порядковий номер місяця) і n (Число). за заданим g, n и m визначити дату наступного дня.

5.12 Дано ціле число n визначальне вік людини (в роках). Для цього числа надрукувати фразу «мені n років », з огляду на при цьому, що при деяких значеннях n слово «років» треба замінити на слово «рік» або «року».

5.13 Для натурального числа к надрукувати фразу «ми знайшли к грибів в лісі », погодивши закінчення слова« гриб »з числом к.
Оператор вибору. | Циклом з умовою поста.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати