Головна

халькогеніди

До складу електронегативної складової (аніона) сульфідів, селенидов і теллуридов (халькогенидов) входять відповідно сірка, селен, телур.

H2S - сірководень; H2Se - селеноводорода;

H2Te - теллуроводород.

Водні розчини цих газоподібних бінарних сполук відносяться до безкисневим кислотам:

H2S (розчин) - сірководнева кислота,

H2Se (розчин) - селеноводородная кислота,

H2Te (розчин) - теллуроводородная кислота.

А солі їх - це солеобразние бінарні сполуки:

ZnS - сульфід цинку; K2Se - селенід калію;

Na2Te - теллурид натрію;

Назви безкисневих кислих солей будуються аналогічно назвам кислих солей оксокислот, наприклад:

 Na (HS) - гідросульфіднатрія  Ba (HSe)2 - гідроселенідбарія

Сполуки, що містять аніони (Sn)2 , (Sen)2 , (Te n)2 мають такі назви:

 Na2(S2) - Дисульфід (2) натрію  (NH4)2Sn - Полісульфід (2) амонію
 Fe (S2) - Дисульфід (2 -) заліза (II)  Li2(Se4) - Тетраселенід (2) літію
K2S5 - Пентасульфід (2) калію  Na2(Te6) - Гексателлурід (2) натрію

Для сульфідів неметалів, а також для всіх халькогенидов, що містять атоми електропозитивних елементів в низьких, нехарактерних для них ступенях окислення, застосовують систематичні назви з числовими приставками:

 SiS2 - Дисульфід кремнію  Ga2S - сульфід дігаллія
 CS2 - Дисульфід вуглецю (сірковуглець)  Pd2Se - селенід діпалладія
P4S5 -пентасульфід тетрафосфора  Ag4Te - теллурид тетрасеребра


галогеніди | нітриди

ВСТУП. | ПРОСТІ РЕЧОВИНИ | СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ | Основні і амфотерні оксиди | кислотні оксиди | гідроксид | Кислотні гідроксиди (оксокислоти) | Середні солі | подвійні солі | бінарна сполука |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати