Головна

ВСТУП.

Методичні вказівки призначені для проведення занять з курсів «Неорганічна та аналітична хімія», «Загальна хімія», «Неорганічна хімія» на денному і вечірньому відділеннях «МАТИ» - РГТУ ім. К. Е. Ціолковського.

Номенклатура неорганічних хімічних речовин є найважливішою інформаційною областю неорганічної хімії. Великий внесок у створення номенклатури вніс французький хімік А. Лавуазьє (1743 - 1794).

В даний час наукові та навчальні видання використовують номенклатурні правила, розроблені в 1959 р Міжнародним союзом теоретичної і прикладної хімії ІЮПАК.

Мета справжніх вказівок - навчити студентів основним правилам складання назв і формул хімічних речовин різних типів.

В основу номенклатури неорганічних сполук покладено їх хімічний склад, найбільш проста і постійна в часі характеристика хімічної сполуки.

Кожна речовина відповідно до його формулою отримує систематичне назва, що відбиває його складу. наприклад:

 Hg2Cl2 - Дихлорид діртуті  HNO3 -тріоксонітрат (V) водню
H2SO4 -тетраоксосульфат (VI) водню K2Cr2O7- Гептаоксодіхромат (VI) калію.

Систематичні назви застосовують для оксидів, гідроксидів, бінарних сполук і для комплексних сполук.

Для добре відомих кислот і солей застосовують традиційні назви:

H2SO4 -сірчана кислота  HNO3 -азотна кислота K2Cr2O7 -діхромат калію


НОМЕНКЛАТУРА НЕОРГАНІЧНИХ СОЕДИНЕНИЙ | ПРОСТІ РЕЧОВИНИ

СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ | Основні і амфотерні оксиди | кислотні оксиди | гідроксид | Кислотні гідроксиди (оксокислоти) | Середні солі | подвійні солі | бінарна сполука | галогеніди | халькогеніди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати