Головна

За ПМ 02 МДК 0201 Теоретичні та методичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку

Навчально-методичний комплекс

для студентів ГБОУ СПО УМПК, що навчаються

за спеціальністю _050144_ ___Дошкільна освіта___

Уфа - 2014

Рекомендований до видання науково-методичною радою

ГБОУ СПО УМПК

Протокол № ___ «___» ___ 201_г.

Дулатова Римма Юсуповна

Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт з МДК 02.01. Теоретичні та методичні основи організація ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку

Уфа. ГБОУ СПО УМПК, 2014 р ___ с.

Рецензенти: Мухаметвагізова Ф. С. заслужений учитель РБ, викладач ГБОУ СПО УМПК

Мурзагаянова Г. А., завідуюча ДОО № 197 м Уфа

Коротка анотація курсу лекцій:

УМК по МДК включає теоретичний блок, перелік практичних занять, завдання для самостійного вивчення тем дисципліни, питання для самоконтролю, перелік точок рубіжного контролю, а також питання і завдання по проміжної атестації.

Курс лекцій покликаний познайомити студентів з роллю ігор у розвитку дитини, з завданнями класифікації, змістом, методами і прийомами організації ігрової діяльності дітей, формувати практичні вміння по керівництву різними видами ігор в різних вікових групах, по діагностиці рівня ігрової діяльності дітей і створення предметно розвиваючого середовища для ігор дітей у групі і на ділянці ДОО.

Дулатова Римма Юсуповна

 Юдін А. В. Цивільне процесуальне правопорушення і відповідальність / Російський щорічник цивільного та арбітражного процесу. М., 2009. | Уфа, 2014 рік

Тема 1.5.1. дидактичні ігри | лабораторні заняття | Рекомендації по складанню конспекту сюжетно-рольової гри. | Рекомендації з підготовки сюжетно-рольових ігор та ускладнення їх сюжетів. | ігрової діяльності | Експрес-діагностика ігрової діяльності. | | | | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати