Головна

Тема 5 Соборне укладення 1649 року.

  1. Аналіз маркетингових досліджень за друге півріччя 2004 року.
  2. Аналіз маркетингових досліджень за друге півріччя 2005 року.
  3. Аналіз маркетингових досліджень за перше півріччя 2004 року.
  4. Аналіз маркетингових досліджень за перше півріччя 2005 року.
  5. У 3 кварталі 2015 року.
  6. У ПРОГРАМІ МОЖУТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ УСІ КОНСУЛЬТАНТИ-НОВАЧКИ оформити З 1 жовтня 2012 РОКУ.
  7. Друге соборне посланіе Святого Апостола Іоанна Богослова.
 1.  Які нормативні акти стали основними джерелами Уложення 1649 р
А  - Російська Щоправда- Судебник 1497 р.- Литовський статут Б  - Судебник 1497 р.- Судебник 1550 р.- Керманичі книги-указное книги наказів В  - Кодекс Юстініана- Російська правда-Псковська судна грамота- Судебник 1550
 2.  Які основні реформи були проведені шляхом прийняття Уложення 1649 р
А  - Встановлення тютюнової монополіі- скасування митних кордонів Б  - Лібералізація торгівлі-скасування кріпосного права В  - Ліквідація «білих слобод» - скасування визначених років
 3.  Який термін використовувався в Уложенні 1649 р для позначення злочину
А  образа Б  злодійство В  злочин
 4.  Які родові об'єкти злочинів закріплювалися Укладенням 1649 р
А  - Проти церковних правил і православія- проти держави-проти порядку управління-проти правосуддя-проти економічної безпеки-проти особистих прав-проти майнових прав-проти нравственності- проти військової служби Б  - Проти держави-проти порядку управління-проти правосуддя-проти економічної безпеки-проти особистих прав-проти майнових прав-проти інформаційної безпеки-проти державної ідеології В  - Проти церковних правил і православія- проти держави-проти порядку управління-проти правосуддя-проти економічної безпеки-проти майнових прав-проти інформаційної безпеки-проти державної ідеології
 5.  Які покарання застосовувалися згідно Укладенню 1649 р
А  - Смертна казнь- тілесні покарання-позбавлення волі Б  - Тілесні покарання-позбавлення свободи-грошові штрафи- догану В  - Смертна казнь- тілесні покарання-позбавлення свободи-грошові штрафи- відсторонення від посади
 6.  Які види земельних володінь закріплені Укладенням 1649 р
А  - Приватні надели- державні наділи Б  - Царський домен- вотчіни- маєтку В  - Вотчіни- поместья- палацові села
 7.  Які земельні наділи знаходилися у власності государя (держави)
А  - Вотчіни- чорні волості- маєтку Б  - Палацові села- чорні волості- маєтку В  - Палацові села- чорні волості- вотчини
 8.  Які види вотчин виділялися Укладенням 1649 р
А  - Родовие- вислуженние- куплені Б  - Жалованние- купленние- монастирські В  - Монастирскіе- вислуженние- куплені
 9.  Хто був власником родових і вислуженних вотчин
А  держава Б  рід В  фізична особа
 10.  Хто був власником куплених вотчин
А  держава Б  рід В  фізична особа
 11.  Які ланки судової системи виділялися Укладенням 1649 р
А  - Боярський суд- вотчинний суд- сільський суд Б  - Центральний суд- місцевий суд В  - Суд царя і боярської Думи-суд пріказов- суд воєвод і губних старост
 12.  Хто входив в штат наказу
А  - Боярин чи окольничий або думний людина з товаріщамі- дьякі- піддячі Б  - Суддя- судові заседателі- судові пристави В  - Начальник пріказа- фахівці
 13.  Які категорії населення брали участь у виборах губного старости
А  - Дворяни- діти боярські Б  - Дворяни- діти боярскіе- посадські люди-жілецкіе люди- повітові сошні люди В  - Посадські люди-жілецкіе люди- повітові сошні люди
 14.  Яким вимогам повинен був задовольняти кандидат в губні старости
А  - Мати стаж роботи-отримати спеціальний освіта-бути заможним Б  - Належати до стану дворян або дітей боярскіх- не перебувати на військовій службе- бути зажіточним- бути грамотним В  - Належати до стану бояр- не перебувати на військовій службе- бути заможним
 15.  Які посадові особи обиралися на допомогу губні старостам
А  - Губні целовальнікі- дьячкі- тюремні сторожа Б  - Прістави- секретар-сторож В  - Заступник старости- сторож- протоколіст
 16.  Де наводився до присяги губної староста
А  в з'їжджому хаті у воєводи Б  в розбійному наказі В  на народних зборах

 


Приблизний перелік контрольних (екзаменаційних) питань з дисципліни «Історія вітчизняного держави і права»

1. Виникнення давньоруської держави. Норманська теорія і її критика.

2. Механізм Давньоруської держави.

3. Правова система (джерела права і судові органи) Київської Русі.

4. Правове становище населення за Руською Правдою.

5. Цивільне право за Руською Правдою.

6. Процес і кримінальне право по Руській Правді.

7. Причини роздробленості Русі. Характеристика особливостей історії та державного устрою Володимиро-Суздальського і Галицько-Волинського князівств.

8. Республіканська форма правління в період роздробленості Русі.

9. Псковська Судна грамота (загальна характеристика).

10. Освіта Російської централізованої держави.

11. Кримінальне право і процес по Судебник 1497 року.

12. Причини виникнення станово-представницької монархії в Росії.

13. Державний механізм станово-представницької монархії.

14. Соборний Покладання 1649 року.

15. Основні етапи закріпачення селянства на Русі.

16. Форми землеволодіння в період станово-представницької монархії.

17. Судові органи періоду станово-представницької монархії.

18. Процесуальні системи (форми процесу) в XVI-XVII ст.

19. Причини виникнення абсолютної монархії в Росії.

20. Суспільний лад періоду становлення абсолютизму.

21. Державний апарат абсолютної монархії за Петра I.

22. Суд і процес за Петра I.

23. Артикул Військовий 1715 г. (загальна характеристика).

24. Розвиток державного апарату Росії в послепетровскій період (1725г. - Кінець XVIII століття).

25. Зміни в правовому положенні дворянства і кріпосного селянства в другій половині XVIII ст.

26. Зміни в правовому положенні кріпосногоселянства Росії в першій половині XIX ст.

27. Державний апарат Росії в першій половині XIX ст.

28. Систематизація російського законодавства М. М. Сперанського.

29. Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845 р

30. Скасування кріпосного права в Росії. Організація побуту селянської громади.

31. Судова реформа 1864 року.

32. Реформи місцевого самоврядування 60-70 рр. XIX ст.

33. Контрреформи 80 - 90-х рр. XIX століття.

34. Зміни в державному апараті Росії в період першої російської революції.

35. Столипінська аграрна реформа.

36. Держава і право Росії в період першої світової війни.

37. Держава і право Росії після Лютневу революцію.

38. II Всеросійський З'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів та його рішення.

39. Радянський державний апарат (жовтень 1917 року - перша половина 1918 р.).

40. Всеросійських Установчих зборів.

41. Створення Радянської судової системи (декрети про суд № 1, 2 і 3).

42. Становлення Росії як федеративної держави (жовтень 1917 року - перша половина 1918 г.). Декларація прав народів Росії.

43. Конституція РРФСР 1918 р .: історія розробки та основний зміст.

44. Джерела права та особливості радянського законодавства кінця 1917 р - першої половині 1918 р

45. Розвиток Росії як федеративної держави в роки громадянської війни.

46. ??Радянський держапарат в роки громадянської війни.

47. Перша радянська кодефикации.

48. НЕП і радянська політична система на початку 20-х років.

49. Зміцнення законності в зв'язку з переходом до НЕПу.

50. Кримінальний кодекс РРФСР 1922 р (загальна характеристика).

51. Цивільний кодекс РРФСР 1922 року (загальна характеристика).

52. Утворення Союзу РСР. Розробка і прийняття першої Конституції СРСР. Загальна характеристика Основного Закону (Конституції) СРСР 1924 року.

53. Радянське кримінальне право другої половини 20-х років.

54. Механізм репресій в 30-і роки.

55. Радянське репресивне законодавство 30-х років.

56. Конституція СРСР 1936 р (загальна характеристика).

57. Перебудова державного апарату в роки Великої Вітчизняної війни.

58. Відновлення законності в середині 50-х років. Початок процесу масової реабілітації. Обмеженість цих заходів.

59. Радянська держава і право в кінці 50-х - початку 60-х років.

60. Конституція СРСР 1977 року (загальна характеристика).

61. Перетворення Радянської політичної системи в період перебудови.

62. Розпад Союзу РСР.

 Тема 4 Судебник 1497 року. | Перелік структурних елементів УМК

Конституція 1924 року | Проблемно-практичне завдання до теми | Конституція СРСР 1936 року. | VII. Перелік тем індивідуальних тим індивідуальних завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання (для студентів, які займаються науковою роботою) | судочинство | Методичні рекомендації. | Тема 1 Історичний джерело, джерелознавчих аналіз Руської правди | Тема 2 Руська Правда | Тема 3 Псковська Судна грамота |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати