Головна

Тема 3 Псковська Судна грамота

  1. Псковської Судно Грамоти
  2. Тема 2. Псковська і Новгородська феодальні республіки.
 1.  Складові частини тексту Псковської судно грамоти
А  -устав про договори-статут про злочини-статут про судочинство Б  -о суд центральному-о суді місцевому-додаткові статті В  -грамота великого князя Олександра-грамота князя Костянтина-приписки псковських мит
 2.  Які види договорів регулювалися Псковської судно грамотою
А  -мены-изорничества-дарения-хранения-перевозки-заклада-завещания-кредитный Б  -купли-продажи-мены-дарения-хранения-займа-аренды-подряда-трудовой В  -купівлі-продажу-поклажі-комісії-позики-особистого найму-застави-поруки
 3.  В яких формах могли укладатися угоди згідно Псковської судно грамоті
А  -Усні-дошка-запис Б  -рядніца-рукописання-грамота В  -Усні-усна при свідках-усна з розпискою
 4.  Що таке «запис» у Псковській судно грамоті
А  Угода, укладена в письмовій формі на пергаментному носії Б  Угода, укладена в письмовій формі, копія якої здавалася на зберігання в державний архів В  Угода, укладена в письмовій формі і занесена в реєстр подібних угод
 5.  Які способи забезпечення виконання зобов'язань знала Псковська судна грамота
А  -удержаніе-заставу Б  -поручітельство-утримання В  -заставу-поручительство
 6.  Які пологи злочинів закріплювалися Псковської судно грамотою
А  -проти особистості-проти майнових прав-проти порядку управління Б  -проти державної влади-проти особистих прав-проти майнових прав В  -проти держави-проти майна-проти суду
 7.  Які злочини проти майнових прав закріплювалися в Псковській судно грамоті
А  -кража-грабіж-розбій-знаходять-незаконне знищення (пошкодження) чужого майна Б  -кража-грабіж-розбій-шахрайство-незаконне користування чужим майном В  -кража-грабіж-знаходять-підпалив-привласнення ввіреного
 8.  Які види покарань застосовувалися в Псковській судно грамоті
А  -смертна кара-позбавлення волі-биття батогом Б  -продаж-урок-биття батогом В  -смертна кара-продаж
 9.  Які гілки судової системи відображені у Псковській судно грамоті
А  -Державні суди-церковні суди-вотчинні суди Б  -Державні суди-церковні суди-третейські суди В  -центральні суди-місцеві суди-спеціальні суди
 10.  Які ланки в системі державних судів відображені у Псковській судно грамоті
А  -суддю князя і посадника-суд княжого намісника і прігородского старости Б  -суддю князя-суд посадника-суд тисяцького В  -суддю князя-суд княжого намісника-суд волостеля
 11.  Які види доказів використовувалися в судовому процесі згідно Псковської судно грамоті
А  -вещественние докази-свідчення-власне визнання-катування-ордалії Б  -свідетельскіе показання-присяга-судовий поєдинок-письмові докази-речові докази В  -показанія послухів-свідчення сторонніх людей-випробування залізом-грамоти-полішное

 



Тема 2 Руська Правда | Тема 4 Судебник 1497 року.

Проблемно-практичне завдання до теми | утворення СРСР | Конституція 1924 року | Проблемно-практичне завдання до теми | Конституція СРСР 1936 року. | VII. Перелік тем індивідуальних тим індивідуальних завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання (для студентів, які займаються науковою роботою) | судочинство | Методичні рекомендації. | Тема 1 Історичний джерело, джерелознавчих аналіз Руської правди | Тема 5 Соборне укладення 1649 року. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати