Головна

Методичні рекомендації.

  1. I. Методичні рекомендації щодо вивчення
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  3. I. ЦІЛЬОВА ВСТАНОВЛЕННЯ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  4. I1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  5. II. Методичні рекомендації щодо виконання завдань переддипломної практики
  6. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ I ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У сучасному гуманітарному, в тому числі і юридичну освіту тестування використовується в якості найбільш ефективної форми контролю та самоконтролю отриманих знань з відповідних тем навчального курсу. Безсумнівно, тестування сприяє формуванню професійного мислення майбутніх юристів, підвищення понятійної культури, розвитку когнітивних здібностей фахівців. Пропоновані завдання призначені для засвоєння основної інформації з дисципліни Історія вітчизняного держави і права, для закріплення знань, отриманих в процесі лекційного курсу, семінарської та самостійної роботи з основної та додаткової літературою.

Проведення тестування з Історії вітчизняного держави і права доцільно і в традиційній, і в дистанційній системах навчання. У традиційній системі навчання тестування, як правило, не включено в навчальний план, тому його проведення залежить від викладача, який може використовувати тести для оперативного и рубіжного контролю студентів під час аудиторних занять, на консультаціях, а також із застосуванням навчальних інформаційних технологій (комп'ютерних програм).

В дистанційній системі, в умовах заочної форми здобуття вищої освіти, тестування може надати істотну допомогу як викладачеві для організації проміжного або підсумкового контролю знань студентів, так і самим учням, які можуть використовувати запропоновані запитання для самоконтролю. Останнє дозволяє реально оцінити свої знання з курсу перед іспитом або заліком і тим самим звернути увагу на наявні прогалини в засвоєнні навчального матеріалу.

Особливо важливо використовувати тестування в рамках рейтингової технології юридичної навчання, коли семестровий курс ділиться на кілька (2-3) модулів і підсумкова оцінка знань студента виводиться на основі результатів поточного рейтинг-контролю. Тестування має ряд безсумнівних переваг. По-перше, при його використанні істотно економиться навчальний час лекційно-семінарських занять. По-друге, таким способом можна опитати досить велика кількість студентів за обмежений часовий інтервал. По-третє, дана форма контролю, як правило, дає досить надійний результат, оскільки опитування проводиться по великому числу питань і «елемент вгадування» не має істотного значення. Важливо й те, що всі тестовані знаходяться в рівних умовах, а механізм перевірки завдань практично виключає «упередженість» перевіряючого. Все це дає дану форму контролю переконливою не тільки для викладача, але і для самих студентів.судочинство | Тема 1 Історичний джерело, джерелознавчих аналіз Руської правди

Проблемно-практичне завдання до теми | Конституція РРФСР 1918 року | Проблемно-практичне завдання до теми | Проблемно-практичне завдання до теми | утворення СРСР | Конституція 1924 року | Проблемно-практичне завдання до теми | Конституція СРСР 1936 року. | VII. Перелік тем індивідуальних тим індивідуальних завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання (для студентів, які займаються науковою роботою) | Тема 2 Руська Правда |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати