Головна

Проблемно-практичне завдання до теми

  1. II - Завдання
  2. J ОЗНАЙОМТЕСЯ З роздаткові матеріали. Виконайте ЗАВДАННЯ
  3. В ПРОЦЕСІ САМОПІДГОТОВКИ ЗАВДАННЯ
  4. Введення змінних і завдання імен осередкам
  5. Глава 9. Поняття рівняння лінії. Завдання лінії за допомогою рівняння
  6. Домашнє завдання
  7. Домашнє завдання

При підготовці до семінарського заняття студенту слід перш за все усвідомити ту конкретно-історичну дійсність, в якій з'явився на світ цивільний кодекс РРФСР 1922 р Необхідно брати до уваги специфіку розвитку радянського цивільного права в період проведення большівікі «нової економічної політики», з одного боку сохранявшего генеральну лінію руху по шляху ліквідації соціальної нерівності та побудови безкласового суспільства, а з іншого боку закреплявшего правові положення, які забезпечували статику і динаміку ринкових відносин.

Для відповіді на перше питання заняття студенту слід детально вивчити положення кодексу про учасників цивільних правовідносин, об'єкти цивільних прав і угодах, провести їх порівняльний аналіз з вмістом аналогічних норм сучасного цивільного законодавства та у спосіб сучасної угруповання нормативного матеріалу.

При вивченні закріплення цивільним кодексом 1922 р речових прав необхідно провести порівняння з сучасним цивільно-правовим регулюванням змісту і форм власності, номенклатури та змісту вторинних речових прав. При цьому, висвітлюючи інтсітут права забудови, необхідно показати обумовленість запровадження його в правовий обіг обмеженнями, накладеними на об'єкти приватної власності.

При вивченні спадкового права слід визначити види спадкування і окреслити встановлений законом коло спадкоємців.

Тема 13



Проблемно-практичне завдання до теми | утворення СРСР

Проблемно-практичне завдання до теми | Правове оформлення кріпосницької залежності | Проблемно-практичне завдання до теми | Артикул Військовий | Проблемно-практичне завдання до теми | заняття 1 | Проблемно-практичне завдання до теми | Зміни в державному ладі Росії на початку XX століття. | Проблемно-практичне завдання до теми | Конституція РРФСР 1918 року |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати