Головна

Проблемно-практичне завдання до теми

  1. II - Завдання
  2. J ОЗНАЙОМТЕСЯ З роздаткові матеріали. Виконайте ЗАВДАННЯ
  3. В ПРОЦЕСІ САМОПІДГОТОВКИ ЗАВДАННЯ
  4. Введення змінних і завдання імен осередкам
  5. Глава 9. Поняття рівняння лінії. Завдання лінії за допомогою рівняння
  6. Домашнє завдання
  7. Домашнє завдання

Вивчення даної теми слід почати з з'ясування конкретно-історичних обставин створення Судебника 1497 року. При цьому слід звернути особливу увагу на той факт, що створення досліджуваного пам'ятника відноситься до часу завершення формування Російського централізованого держави. При висвітленні причин створення Судебника 1497 року слід звернути увагу на невідповідність існуючих до створення судебника нормативно-правових актів реально сформованим на той час відносинам між державними органами і населенням, змінам, які відбулися в суспільному та державному ладі російської держави. Переходячи до вивчення структури і змісту Судебника 1497, слід, перш за все, усвідомити для себе, в яких формах може здійснюватися систематизація права, а також в який з існуючих форм систематизації проводилася угруповання правового матеріалу, що міститься в Судебник. Слід показати, на які складові частини прийнято поділяти Судебник в науковій літературі і простежити задум законодавця і послідовність його втілення в життя при розстановці правового матеріалу. Слід також з'ясувати для себе джерела Судебника 1497 року і ступінь їх переробки в досліджуваному нормативно-правовому акті, причини цієї переробки. Не можна випускати з виду також безпосередню мету, переслідували законодавцем при створенні Судебника 1497 року, враховуючи, що під безпосередньою метою слід розуміти спрямованість містяться в пам'ятнику правових норм на регулювання тих чи інших суспільних відносин.

При вивченні інституту права власності за Судебник 1497 року особлива увага необхідно приділити закріпленню права власності на землю як найважливіший засіб виробництва того часу. При цьому шляхом логічного та історичного тлумачення присвячених даному питанню статей слід визначити коло суб'єктів права власності на землю в Московській державі і відмежувати суб'єктів права власності від осіб, що володіли вторинними речовими правами на землю.

Переходячи до вивчення зобов'язального права слід показати причини істотного скорочення присвяченого даному інституту правового матеріалу в порівнянні з раніше вивченими пам'ятниками права. При висвітленні питання слід окреслити коло договорів, закріплених в нормах Судебника і охарактеризувати ступінь регламентації прав і обов'язків сторін цих договорів. Слід також показати посилення правового зв'язку селян з власниками або власниками оброблюваних ними земельних ділянок як передумову повного закріпачення селянства.

При вивченні спадкового права слід визначити види спадкування і окреслити встановлений законом коло спадкоємців.

Висвітлюючи містяться в Судебнике 1497 року кримінально-правові норми слід систематизувати міститься в пам'ятці інформацію за елементами складу злочину і дати оцінку кваліфікуючою значенням основних і факультативних ознак того чи іншого елемента складу злочину виходячи з підходу законодавця до кваліфікації діяння як злочинного і караного. При цьому необхідно спочатку усвідомити, що вкладалося законодавцем в поняття злочинного діяння, звернувши особливу увагу на зміст поняття «лихі справа». Студенту також слід усвідомити види закріплених в судебнике покарань і мета, яку переслідував держава, застосовуючи ту чи іншу кримінальну санкцію.

При вивченні судоустрою по Судебник 1497 року слід враховувати, що правової регламентації даних відносин було приділено найбільшу увагу законодавця. Слід чітко усвідомити ситуацію в кінці XV століття структуру судових органів Російської централізованої держави, систематизувавши їх по гілках судової системи. Особливу увагу слід приділити системі державних судів, при цьому слід дати роздільну характеристику центральним і місцевим судовим органам, охарактеризувати їх склад, підвідомчість, предметну і територіальну підсудність справ і межі компетенції.

Висвітлюючи судочинство по Судебник 1497 року слід дати роздільну характеристику змагальної і розшукової формам процесу. При цьому для повної характеристики кожної форми процесу необхідно вказати коло учасників процесу, стадії процесу від початку провадження у справі до винесення рішення (вироку), закріплення стадій процесу в процесуальних документах, способи збору і систему доказів. Слід також висвітлити можливість оскарження прийнятих рішень до вищих інстанцій.

Тема 5Цивільне і кримінальне право за Судебник 1497 | Цивільне право за Укладення 1649

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ | ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ І ПРОМІЖНОЇ атестації | НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Навчальна карта дисципліни | Джерелознавчих аналіз Руської правди | Проблемно-практичне завдання до теми | Велика редакція Руської Правди | Проблемно-практичне завдання до теми | Цивільне і кримінальне право за Псковської судно грамоті | Проблемно-практичне завдання до теми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати