На головну

Г У Р Т О К

Гурток - самодіяльні об'єднання учнів, які займаються поглибленим вивченням питань науки, літератури, мистецтва, фізкультурою, одна з форм позакласної й позашкільної роботи. Завдання - поглиблювати й розширювати кругозір учнів, задовольняти їхні інтереси й запити, розвивати творчі здібності, формувати практичні уміння й навички, розвиток технічної творчості, проведення дослідної роботи та інше.

Гуртки створюються на добровільних засадах з учнів паралельних або різних класів. Керівництво гуртковою роботою здійснюють учителі або фахівці підприємства, наукових чи мистецьких колективів. Гуртки працюють за авторськими планами, які затверджуються педагогічною радою школи. Зміст гурткової роботи включає в себе: більш поглиблене вивчення окремих питань програми, які викликають інтерес учнів, ознайомлення з творчою діяльністю і життям видатних людей, проведення зустрічей, організація технічної творчості та інше. Результатами діяльності гуртківців можуть бути виставки, альбоми, стінні газети, тематичні журнали, колективні звіти перед учнями і батьками, участь у предметних олімпіадах.

Предметні гуртки - науково-освітні гуртки, організовані з метою розширення й поглиблення знань учнів з різних предметів навчального плану школи й розвитку в них інтересу до відповідних галузей науки, художньої літератури й мистецтва, техніки тощо. Вони посідають важливе місце серед позаурочних форм навчання. Створюють їх у школі відповідно до навчальних предметів (математичні, фізичні, хімічні, літературні та ін.), керують ними учителі на громадських засадах. Предметні гуртки беруть участь у проведенні масових виховних заходів у школі: готують і проводять тематичні вечори, конкурси, олімпіади, тижні та місячники знань, випускають стінну, радіогазету, альманахи.

До різних видів практичної діяльності прилучають дітей технічні гуртки. У них є можливість проводити певну профорієнтаційну роботу з учнями і виховувати в них любов до праці. Фізичному розвитку дітей сприяють організовані в школах різноманітні спортивні секції (волейбольна, футбольна, легкої атлетики, гімнастична тощо), їх мета - досягнення високих результатів і перемог у спортивних змаганнях водночас із зміцненням здоров'я та загальним фізичним розвитком дітей. Учнів поділяють на вікові групи, перед кожною з яких ставлять свої навчально-виховні завдання.

Під час занять у гуртках педагог не повинен забувати про громадянське, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання учнів. Слід також дбати про організованість і дисципліну, активність і самостійність учнів. Всі гуртки працюють двічі на місяць. Очолюють їх ентузіасти-педагоги, батьки.

Керівник гуртка забезпечує наукове і методичне керівництво гуртком: консультує учнів, рекомендує необхідну літературу, допомагає складати плани, пам'ятки вивчення теми систематизувати, оцінювати і узагальнювати зібраний матеріал. У роботі гуртка особливу увагу слід приділяти вибору тематики, визначенню джерел і плануванню.

Заняття рекомендується проводити раз на тиждень, доповнюючи їх навчальними екскурсіями, практичними роботами, походами (залежно від місцевих умов). Результат залежить від особистості вчителя, його знань, вміння показати значення навчального матеріалу, зацікавити дітей. На основі загальних занять рекомендується практична індивідуальна робота за обраними дітьми темами.Ф А К У Л Ь Т А Т И В | К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я

Поняття про організаційні форми, їх класифікація. | Форма організації навчання - зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі. | Загальні форми навчання. | Історія розвитку різних форм навчання | Урок - основна форма організації навчальної діяльності учнів. Сучасні вимоги до уроку. | Поняття про типи та структуру уроків | Комбінований урок. | Інтегровані, нестандартні уроки. | Л Е К Ц І Я | С Е М І Н А Р |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати