На головну

Ф А К У Л Ь Т А Т И В

Факультатив - навчальний предмет, курс, що вивчається учнями за бажанням з метою поглиблення й розширення наукових і прикладних знань.

Їх основна мета полягає в тому, щоб, враховуючи інтереси і нахили учнів, розширити і поглибити вивчення програмного матеріалу; ознайомити учнів з деякими загальними ідеями і методами; розвивати здібності учнів прищеплювати учням зацікавленість та смак до самостійних занять; виховувати і розвивати ініціативу та творчість, показати застосування знань на практиці.

У педагогічній науці досить ґрунтовно розкрито істотні ознаки факультативів, що відрізняють їх від звичайних занять:

- нові форми спілкування учителя й учнів;

- високий мотиваційний рівень формування юної особистості;

- необов'язковість оцінювання знань;

- робота з групами учнів, які мають непогану підготовку і цікавляться навчальним предметом.

Нерідко факультативні заняття проводять на нульових або сьомих уроках, щоб не перевтомлювати учнів, домашніх завдань можна не задавати або давати їх на тривалий час.

Традиційно факультативні заняття проводять у формі лекцій, семінарів, дискусій, прослуховуванні доповідей учнів як з теоретичних питань, так і по розв'язуванню циклу задач. Місце проведення ¾ не тільки школа, а й підприємство, музей, лабораторія, клуб.

Відрізняються від уроків тим, що учні самі вибирають той чи інший факультатив в залежності від нахилів і інтересів. Склад учнів стабільний протягом одного року, наступного - може змінюватись.

Факультатив об'єднує учнів паралельних класів, працює за певною програмою, стабільною для всіх груп однієї паралелі.

Це один із способів розв'язання проблем диференційованого навчання; (в учнів формуються спільні пізнавальні інтереси, позитивне ставлення до предметів, допитливість ). На заняттях факультативів формуються спеціальні навички для продовження освіти в спеціальних закладах.

Часто факультативні заняття проводять за таким планом:

1. Знайомство з матеріалом (доповідає вчитель чи хтось з учнів).

2. Самостійна робота учнів із завданнями теоретичного та практичного характеру (завдання даються всім однакові).

3. Колективне обговорення розв'язків задач, порівняння способів розв'язків, узагальнення пошуку нових шляхів, перенесення засвоєних прийомів та. методів на інший учбовий матеріал програмного чи факультативного курсу предметів.

4. Розв'язування задач підвищеної складності.

Факультативи доручають, як правило, найдосвідченішим педагогам. Можливе запрошення для ведення факультативів фахівців з вищих навчальних закладів, наукових інститутів.

 Л Е К Ц І Я | Г У Р Т О К

Поняття про організаційні форми, їх класифікація. | Форма організації навчання - зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі. | Загальні форми навчання. | Історія розвитку різних форм навчання | Урок - основна форма організації навчальної діяльності учнів. Сучасні вимоги до уроку. | Поняття про типи та структуру уроків | Комбінований урок. | Інтегровані, нестандартні уроки. | К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я | С Е М І Н А Р |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати