| Основна частина | | побудова ВКР | ілюстрації | таблиці | | Виконання розрахунків. Формули і рівняння | одиниці величин | Титульна сторінка |

загрузка...
загрузка...
На головну

демонстраційні матеріали

5.15.1 Демонстраційні матеріали призначені для громадської думки (захисту) ВКР і повинні містити визначається в завданні на ВКР кількість плакатів. Зміст плакатів повинен давати чітке уявлення про цілі і завдання ВКР, спосіб вирішення, отримані результати. Основна вимога - наочність.

5.15.2 В якості демонстраційного матеріалу можуть бути: креслення, схеми (технологічні, кінематичні, гідравлічні, автоматизації, алгоритмів і т. П), діаграми, макети, фотографії, аудіо- та відеоматеріали, натурні зразки та ін.

5.15.3 Зображувані на плакатах креслення, малюнки, графіки, схеми і т. П, а також умовні позначення, одиниці величин повинні відповідати чинним стандартам. Допускається на демонстраційних аркушах (плакатах) змінювати компоновку об'єкту, наприклад скорочувати таблиці, об'єднувати графіки, спрощувати схеми і т. П

5.15.4 Демонстраційний матеріал може бути представлений на паперовому, електронному чи іншому виді носія і містити тільки ту інформацію, яка є в ВКР.

5.15.5 Плакати можуть виконуватися вручну (тушшю, олівцем) або на комп'ютері в чорно-білому або кольоровому варіанті, на горизонтальних і вертикальних аркушах формату А1 без рамки і штампа, з заголовком у верхній частині листа.

5.15.6 На поле плаката можуть бути нанесені будь-які написи. При необхідності на одному аркуші може бути виконано кілька малюнків з різними заголовками.

Розмір малюнків і написів повинен бути таким, щоб лист був заповнений не менш ніж на 2/3, а написи легко читалися з відстані 3 - 4 м.

5.15.7 Заголовки плакатів повинні бути виконані однаковим стандартним шрифтом з розміром літер 25 - 30 мм (при використанні трафаретів утворюються в буквах проміжки необхідно зафарбовувати). У заголовку не повинно бути переносів.

5.15.8 Всі скорочення, наприклад позначення елементів схем установок, повинні бути розшифровані. Якщо вони використані на кількох плакатах, то розшифровка повинна бути зроблена на першому плакаті по ходу згадки в доповіді.

5.15.9 Демонстраційні матеріали на захист виносяться тільки після перевірки і підписів керівника і консультанта. У нижньому правому куті плаката стандартним шрифтом робиться такий напис, наприклад:

Дипломник ГРВ 08-01 А. А. Якимова

Керівник Р. Т. Ахметов

Консультант З. Н. Сагітова

Якщо плакат ілюструє зміст розділів «Економіка» і «Безпека і екологічність проекту», то замість керівника проекту він підписується консультантом відповідного розділу.

5.15.10 Перелік демонстраційних матеріалів повинен бути відображений в змісті ВКР в якості додатку.

Приклади оформлення переліку демонстраційних матеріалів наведені в додатках М.1-М.3. Приклади оформлення демонстраційних матеріалів наведені в додатку Н.

 додатки | Список використаних джерел
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати