Геологорозвідувальних робіт 1 сторінка | Геологорозвідувальних робіт 5 сторінка | Геологорозвідувальних робіт 6 сторінка | Геологорозвідувальних робіт 7 сторінка | Геологорозвідувальних робіт 8 сторінка |

загрузка...
загрузка...
На головну

Геологорозвідувальних робіт 3 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка

¦ Приріст гідрогеологічної ¦ ¦ ¦ ¦

¦ вивченості, кв. км ¦ 310 ¦ X ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦ масштабу 1: 1 000 000 ¦ 311 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦ масштабу 1: 500 000 ¦ 312 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦ масштабу 1: 200 000 ¦ 313 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦Прірост інженерно-геологічної ¦ ¦ ¦ ¦

¦ізученності, кв. км ¦ 314 ¦ X ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦ масштабу 1: 1 000 000 ¦ 315 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦ масштабу 1: 500 000 ¦ 316 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦ масштабу 1: 200 000 ¦ 317 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦Прірост геоекологічної ¦ ¦ ¦ ¦

¦ізученності, кв. км ¦ 318 ¦ X ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦ масштабу 1: 1 000 000 ¦ 319 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦ масштабу 1: 500 000 ¦ 320 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦Прірост гравіметричної ¦ ¦ ¦ ¦

¦ізученності, кв. км ¦ ¦ ¦ ¦

¦ масштабу 1: 200 000 ¦ 321 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦Прірост вивченості території ¦ ¦ ¦ ¦

¦РФ параметрическими і ¦ ¦ ¦ ¦

¦сверхглубокімі свердловинами, пог. м¦ 322 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦Прірост вивченості території ¦ ¦ ¦ ¦

¦РФ опорними геолого ¦ ¦ ¦ ¦

¦геофізіческімі профілями, пог. ¦ ¦ ¦ ¦

¦км ¦ 323 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦Прірост вивченості опорними ¦ ¦ ¦ ¦

¦геолого-геофізичними ¦ ¦ ¦ ¦

¦профілямі, на континентальному ¦ ¦ ¦ ¦

¦шельфе і акваторіях Росії, пог. ¦ ¦ ¦ ¦

¦км ¦ 324 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦Прірост геологічної, ¦ ¦ ¦ ¦

¦геофізіческой і геохімічної ¦ ¦ ¦ ¦

¦ізученності території Арктики і ¦ ¦ ¦ ¦

¦Антарктікі, тис. Кв. км ¦ 325 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦Прірост геологічної ¦ ¦ ¦ ¦

¦ізученності континентального ¦ ¦ ¦ ¦

¦шельфа РФ, тис. Кв. км ¦ 326 ¦ X ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦ масштабу 1: 1 000 000 ¦ 327 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦ масштабу 1: 200 000 ¦ 328 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦Прірост батиметричної ¦ ¦ ¦ ¦

¦ізученності для обґрунтування ¦ ¦ ¦ ¦

¦внешней кордону континентального ¦ ¦ ¦ ¦

¦шельфа РФ, пог. км ¦ 329 ¦ ¦ ¦

+---------------------------------+------+----------------+---------------+

¦Прірост спеціальної військово ¦ ¦ ¦ ¦

¦геологіческой вивченості ¦ ¦ ¦ ¦

¦терріторіі Росії, одиниця ¦ ¦ ¦ ¦

¦ (локальний об'єкт) ¦ 330 ¦ ¦ ¦

L---------------------------------+------+----------------+----------------

--------------------------------

 * Заповнюється один раз за звітний рік.

Розділ 4. Відомості про розподіл виконаного обсягу

механічного колонкового буріння за категоріями порід *

Код за ОКЕІ: метр - 006

-------------------------------------------T----------T-------------------¬

¦ Найменування показників ¦ N рядка ¦ Виконано, метрів ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦Распределеніе обсягу буріння (виполненного¦ ¦ ¦

¦собственнимі силами) за категоріями порід: ¦ ¦ ¦

¦ I ¦ 401 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ II ¦ 402 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ III ¦ 403 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ IV ¦ 404 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ V ¦ 405 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ VI ¦ 406 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ VII ¦ 407 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ VIII ¦ 408 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ IX ¦ 409 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ X ¦ 410 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ XI ¦ 411 ¦ ¦

+------------------------------------------+----------+-------------------+

¦ XII ¦ 412 ¦ ¦

L------------------------------------------+----------+--------------------

413 Число станко-місяців механічного колонкового буріння (з одним

десятковим знаком) _____________

414 Швидкість механічного колонкового буріння, метри на станко-місяць

_____________

--------------------------------

 * Заповнюється один раз за звітний рік.

Розділ 5. Відомості про розподіл виконаного обсягу

по глибинах свердловин, закінчених бурінням *

Код за ОКЕІ: метр - 006, одиниця - 642

 Найменування показників  N рядка  виконано
 механічне колонкові буріння  глибоке розвідувальне буріння
 Сумарна глибина свердловин в звітному році, метрів    
 Кількість свердловин, закінчених у звітному році бурінням свердловин, одиниць    
 Середня глибина свердловин, метрів    
 Із загальної кількості закінчених бурінням свердловин пробурено по глибинах, едініцдо 25 м   X
 25 - 100 м   X
 101 - 500 м   X
 501 - 1200 м   X
 до 1500 м X  
 1201 - 2000 м   X
 1501 - 2000 м X  
 2001 - 2500 м    
 2501 - 3000 м    
 3001 - 4000 м    
 4001 - 5000 м X  
 5001 - 6000 м X  
 більше 6000 м X  

--------------------------------

 * Заповнюється один раз за звітний рік.

Посадова особа,

відповідальне за надання

статистичної інформації (особа,

уповноважена надавати

статистичну інформацію

від імені юридичної особи) ______________ ____________ _________

(Посада) (П.І.Б.) (підпис)

________ E-mail: ___ "__" ___ 20__ рік

(Номер (дата складання

контакт- документа)

ного те-

лефону)

вказівки

щодо заповнення форми федерального статистичного спостереження

1. Відомості за формою федерального статистичного спостереження N 2-ГР надають юридичні особи незалежно від форми власності, які здійснюють геологорозвідувальні роботи.

Первинні статистичні дані по розділах 1 і 2 надаються щоквартально наростаючим підсумком за період з початку звітного року, а по розділах 3, 4, 5 - один раз за звітний рік.

При наявності у юридичної особи відокремлених підрозділів справжня форма заповнюється як по кожному відокремленому підрозділу, так і по юридичній особі без цих відокремлених підрозділів.

Заповнені форми надаються юридичною особою в територіальні органи Роснедр за місцем знаходження відповідного відокремленого підрозділу (по відокремленому підрозділу) і за місцем знаходження юридичної особи (без відокремлених підрозділів). У разі, коли юридична особа (її відокремлений підрозділ) не здійснюють діяльність за місцем свого знаходження, форма надається за місцем фактичного провадження ними діяльності.

У разі делегування повноважень з надання статистичної звітності від імені юридичної особи відокремленого підрозділу, воно надає форму в територіальні органи Роснедр за місцем свого знаходження, в разі, коли відокремлений підрозділ не здійснює діяльність за місцем свого знаходження, форма надається за місцем фактичного провадження діяльності. При цьому відокремленим підрозділом в кодової частини форми вказується код ОКПО (для філії) або ідентифікований номер (для відокремленого підрозділу, який не має статусу філії), який встановлюється територіальним органом Росстата за місцем розташування відокремленого підрозділу.

При проведенні робіт на територіях двох або більше суб'єктів Російської Федерації форма складається окремо по кожному з них і надається до відповідного територіального органу Роснедр і зведена (сумарна форма) по всіх суб'єктах - в Роснадра за вказаною ним адресою.

Організації, які проводять геологорозвідувальні роботи на територіях, що не належать до жодного з суб'єктів Російської Федерації, відправляють звіти в Роснадра за вказаною ним адресою.

Керівник юридичної особи призначає посадових осіб, уповноважених надавати статистичну інформацію від імені юридичної особи.

У звіт включаються обсяги виконаних геологорозвідувальних робіт: пошуково-знімальні і розвідувальні роботи; регіональні геологознімальні, гідрогеологічні, геофізичні, спеціальні роботи; вивчення континентального шельфу Російської Федерації, Морський виключної економічної зони Російської Федерації і дна Світового океану, території Арктики і Антарктики, а також роботи, що проводяться на території зарубіжних країн, науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, охорона підземних вод і ведення державного моніторингу геологічного середовища ; утримання центрального апарату Федерального агентства з надрокористування та його територіальних органів у частині державного управління геологічної діяльністю; ведення територіальних і Федерального геологічних фондів і єдиної інформаційної системи по вивченості та забезпечення раціонального використання надр, витрати з геологічного контролю, державній експертизі корисних копалин; будівництво та облаштування вахтових і базових селищ і баз; утримання соціальної сфери та забезпечення робітничого постачання працівників геологорозвідувальних організацій; зміст воєнізованих частин щодо попередження та ліквідації фонтанів і свердловин (ВПЛ); ліквідація підприємств або їх відокремлених підрозділів; рекультивація порушених земель та інші роботи, пов'язані з геологічним вивченням надр, інноваційні геологорозвідувальні роботи.Геологорозвідувальних робіт 2 сторінка | Геологорозвідувальних робіт 4 сторінка
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати