Головна

Число рядків в кадрі

  1. Between- визначає, чи знаходиться числове значення в зазначеному діапазоні. Формат запису Between # вираження1 # and # вираженіе2 #.
  2. BR Іспользуетcя для розриву рядків
  3. CD% - Приймає значення рядка поточного каталогу.
  4. CMDCMDLINE% - Приймає значення рядка, яка викликала командний процесор.
  5. E. Числовий приклад
  6. II. Відпрацювання вміння додавати і віднімати число 2.
  7. III. Формування вміння співвідносити число і цифру.

Число рядків в кадрі z при чергуванням розгортці має бути непарною, тобто .:

 z = 2m + 1. (3.1)

Для системи телебачення на 625 рядків в кадрі

m = (z-1) / 2 = 624/2 = 312. (3.2)

Число рядків в одному полі розгортки zn = Z / 2 = 625/2 = 312,5. Під час прямого ходу по кадрам (по вертикалі) в одному полі розгортається активне число рядків zan. За час зворотного ходу по кадрам (по вертикалі) в одному полі розгортається ціле (обов'язково ціле) число рядків zНХР. Звідси випливає:

zn = 0,5z = zan + zНХР , (3.3)

zаn= zn - zНХР .

Завдання і їх рішення

завдання 3.1 Номер гармоніки частоти рядків n = 30, число рядків в кадрі z = 625, частота кадрів fk = 25 Гц, частота рядків fz = 15625 Гц. Уявити на малюнку 3.1 складові спектра відеосигналу при n = 30 і n = 31; визначити з малюнка 3.1 частоти f1, f2, f3, f4.

Рішення: Fz = zfk= 15625 Гц; 30fz = 30 · 15625 = 468750 Гц; f1 = 30fz + fk= 30 · 15625 + 25 = 468750 + 25 = 468775 Гц; f2 = f1 + fk = 468775 + 25 = 468 800 Гц; 31 fz = 31 · 15625 = 484375 Гц; f3 = 31fz + fk = 484375 + 25 = 484 400 Гц; f4 = f3 + fk= 484400 + 25 = 484 425 Гц.

завдання 3.2 Число рядків в кадрі z = 525; число рядків, витрачених в поле на зворотний хід по кадру (по вертикалі в одному полі) zoxв = 20. Визначити m у формулі z = 2m + 1 і zaп.

Рішення: За формулами (3.1), (3.2) і (3.3) знаходимо:

m = (z - 1) / 2 = (525 - 1) / 2 = 262,5;

zп = 0,5 · 525 = 262,5; zап = zп - zНХР = 262,5 - 20 = 242,5.

варіанти завдань

Таблиця 3

Варіанти завдань до практичного заняття по останній цифрі шифру

 варіант
 Номер гармоніки частоти рядків
 Число рядків в кадрі z
 Частота кадрів fk
 Частота рядків fz
 Число рядків, витрачених в поле на зворотний хід по кадру zoxв

Контрольні питання:

1. Який гармонікою частоти кадрів fk є частота fn при парних значеннях n?

2. Який гармонікою частоти кадрів fk є частота fn при непарних значеннях n?

3. Яким чином виходять парні гармоніки?

4. Від яких параметрів залежить число рядків в кадрі z при чергуванням розгортці?

5. Від чого залежить кількість рядків в одному полі розгортки?

6. Коли з'являється активне число рядків?

7. Чому дорівнює число рядків в кадрі в системі телебачення?

 Мікроструктура спектра відеосигналу | Ширина спектра відеосигналу

ВСТУП | Завдання і їх рішення | Швидкість руху електронного променя на екрані кінескопа | Завдання і їх рішення | Розподіл частоти в синхрогенератора | Завдання і їх рішення | Глибина різкості переданої сцени при її фокусуванні на мішені видикона | Завдання і їх рішення | Завдання і їх рішення | Тривалість краю (фронту) імпульсу відеосигналу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати