На головну

Г. Троїцьк Челябінська область вул. Малишева д. 34

  1. I. Призначення і область застосування
  2. I. Область застосування
  3. VIII. Ділянці нирок і заочеревинномупросторі
  4. Адреса майданчика «Енергія»: Московська область, Пятницкое шосе, сан. «Енергія».
  5. Архангельська область.
  6. У ІСОЧНАЯ ОБЛАСТЬ
  7. Г лубок ОБЛАСТЬ ОСОБИ

Здоровпункт ветеринарної академії організований на території ФГБОУ ВПО «УГВМ» за адресою: м Троїцьк Челябінська область, вул. Червоноармійська, 53 А, вул. Климова 2.

ООТ ЕК (здоровпункт) ВАТ «ТЕМЗ»

м Троїцьк Челябінська область вул. Малишева д. 34

Здоровпункт призначений для надання первинно медико-соціальної допомоги працівникам і навчаються, в тому числі організації та проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів по збереженню і зміцненню здоров'я працівників і учнів.

До складу здоровпункту входять наступні посади:

· Лікар терапевт;

· Завідувач здравпунктом;

· фельдшер;

· Медична сестра.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

1) Основним завданням здоровпункту фельдшерського є надання первинної медичної допомоги, в тому числі невідкладної, проведення профілактичних заходів,

2) надання невідкладної допомоги, першої долікарської допомоги при травмах, гострих захворюваннях, отруєннях; організацію транспортування хворих і потерпілих в ЛПУ;

3) проведення лікувальних і реабілітаційних заходів відповідно до призначень лікаря; розробка і проведення профілактичних і оздоровчих заходів.

ФУНКЦІЇ:

Основними функціями здоровпункту є:

1) надання первинної медико-санітарної допомоги при травмах, гострих і хронічних захворюваннях (при загостренні), підозрі на гострі професійні захворювання до приїзду бригади швидкої медичної допомоги;

2) організація за медичними показаннями направлення працівників, які звернулися за медичною допомогою, на консультації до лікарів-спеціалістів;

3) видача на вимогу довідок про факт звернення за медичною допомогою працівникам, які звернулися за медичною допомогою;

4) підготовка списків контингентів і поіменних списків працівників, які направляються для проходження обов'язкового попереднього і періодичних медичних оглядів;

5) здійснення контролю своєчасного проходження працівниками попереднього і періодичних медичних оглядів;

6) організація і проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів на території академії;

7) проведення заходів з попередження і зниження захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, травматизму, професійних захворювань і професійних отруєннях, поліпшенню санітарно-гігієнічних умов праці працівників;

8) охорона здоров'я працівників;

9) участь у розробці та проведенні комплексу профілактичних і оздоровчих заходів, в тому числі здійснення контролю за виконанням рекомендацій за результатами періодичних медичних оглядів;

10) проведення щоденних передрейсових оглядів водіїв автотранспорту відповідно до вимог;

11) ведення обліково-звітної документації за встановленими формами, в тому числі напрямок екстрених повідомлень про попередній діагноз гострого професійного захворювання (отруєння);

12) участь в тренуваннях і навчаннях, що імітують аварійні ситуації;

13) оформлення документів (виписок з журналів прийому хворих, актів огляду) за запитами;

14) підвищення кваліфікації медичних працівників здоровпункту фельдшерського, участь в конференціях і семінарах;

15) вивчення та дотримання правил охорони праці;

16) надання регулярних звітів про проведену роботу і отримані результати.

17) Організація роботи медпункту здійснюється у взаємодії з керівниками структурних підрозділів організації, територіальними органами управління охорони здоров'я та територіальними органами Росспоживнагляду.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ:

1) Завідувач здравпунктом фельдшерських зобов'язаний: - контролювати роботу підлеглого йому молодшого персоналу; - Підвищувати кваліфікацію з відривом від основного місця роботи не рідше 1-го разу на 5 років за рахунок коштів установи або власних коштів.

2) Завідувач здравпунктом фельдшерських має право: - вносити пропозиції адміністрації академії з питань поліпшення охорони праці та медичної допомоги працюючим; - Проходити атестацію на категорію відповідно до встановлених термінів.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

Здоровпункт фельдшерський в особі завідувача несе відповідальність за:

1) недотримання трудової і виконавської дисципліни усіма працівниками відділу;

2) нераціональний розподіл обов'язків між працівниками відділу;

3) несвоєчасне і неякісне виконання завдань, функцій, обов'язків здоровпункту фельдшерського, викладених в цьому положенні.

4) самостійно прийняті рішення в межах своїх обов'язків.

Працівники відділу несуть відповідальність за:

1) неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених Статутом, посадовими інструкціями, колективним і трудовим договорами, цим положенням, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;

2) правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації;

3) завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації;

4) порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-епідеміологічних правил;

5) протиправні дії або бездіяльності, які потягли за собою збитки здоров'ю або смерть пацієнта в установленому Законом порядку

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ. ЗВ'ЯЗКУ:

1) Здоровпункт фельдшерський взаємодіє з іншими підрозділами і організаціями міста для досягнення завдань, функцій, передбачених цим положенням.

2) Здоровпункт фельдшерський виконує накази ректора академії, розпорядження проректора з лікувальної роботи.



Барис. | ОБЛАДНАННЯ МЕДИЧНОГО БЛОКУ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати