На головну

Сутність перехідної економіки. Основні напрямки переходу України до ринку.

  1. C) Основні хімічні і фізичні перетворення
  2. Збережемо Інститут Росії та Східної Європи
  3. I. Основні положення
  4. I. Основні положення
  5. I.3. Основні захворювання органів травлення, ендокринної системи. Глистові захворювання у дітей дошкільного віку.
  6. I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
  7. II. Основні принципи ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.

перехідна економіка - економічна система, в якій поєднуються економічні відносини і механізми, властиві як відмирає, так і народжується системам; взаємодія старої і нової систем призводить до витіснення першої та утвердження останньої в якості панівної.

Основні риси перехідної економіки:

1) формування нової економічної системи;

2) багатоукладність економіки;

3) нестійкість розвитку (стабільних перехідних економік не існує);

4) відносна тривалість перетворення в перехідній економіці.

Перехід від адміністративно-командної до ринкової економічної системи в різних країнах має загальні закономірності (тенденції). Цей процес включає лібералізацію економіки, глибокі зміни у відносинах власності, структурні перетворення, а також фінансову стабілізацію.

Головні напрямки формування ринкової економіки:

1) лібералізація економіки. Це система заходів, спрямованих на скасування або різке скорочення заборон і обмежень, а також державного контролю у всіх сферах господарського життя;

2) демократизація економіки і створення конкурентного середовища, передбачає створення рівних умов для ділової активності всіх економічних агентів, доступ на ринок іноземних конкурентів, заохочення малого бізнесу;

3) інституційні перетворення, включають зміни відносин власності (створення приватного сектора), формування ринкової інфраструктури (комерційних банків, товарних і фондових бірж, інвестиційних фондів), створення нової системи державного регулювання економіки;

4) структурні перетворення, спрямовані на усунення або пом'якшення успадкованих від старої системи диспропорцій у галузевій структурі народного господарства. Головна мета перебудови структури економіки - виробництво продукції, що користується платоспроможним попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках;

5) формування нової системи соціального захисту населення. Це система заходів, спрямована на перехід до адресної соціальної підтримки найбільш нужденних верств населення.

Становлення ринкової економіки в Росії супроводжується з такими негативними тенденціями, як:

1) високі соціальні витрати (більш 30% населення живе за межею бідності);

2) високий рівень безробіття;

3) криміналізація економіки (тіньовий сектор економіки виробляє до 35-50% ВВП);

4) технологічна деградація.Платіжний баланс країни. Роль офіц. валютних резервів в балансуванні платежів країни. |

Циклічність економічного розвитку. Діловий цикл і його фази. | Деякі з відовпрічін. | Державне врегулювання | Принципи оподаткування та податкова система. Сутність і види фіскальної політики д-ви. | Доходи і їх розподіл в ринковій економіці. | Соціальна політика держави в умовах ринкових відносин. | Теорії економічних циклів. Концепції антициклічної політики держави. | Тенденції розвитку. | Міжнародні економічні відносини і форми їх реалізації. | Міжнародні валютні відносини. Валютний курс і його вплив на стан нац. економіки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати