На головну

Міжнародні валютні відносини. Валютний курс і його вплив на стан нац. економіки.

  1. I. Валютні курси спот і форвард
  2. I. Стан довкілля.
  3. II. СТАН міжетнічних відносин І ЦИВІЛЬНОГО ЄДНОСТІ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  4. Iii. Валютний курси і процентні ставки за вкладами в різних валютах
  5. Iv. Валютний курси і рівень цін в різних валютах
  6. V2: Валютний курс
  7. V2: Валютний курс

Для існування і розвитку світогосподарських зв'язків необхідно функціонування грошей в міжнародному обороті, зване валютними відносинами. Суб'єктами міжнародних валютних відносин визнаються підприємства, організації, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, банки, фізичні особи і держава в особі своїх органів управління.

Валюта - Це гроші, які беруть участь у зовнішньоекономічних зв'язках; це грошова одиниця даної держави (наприклад, рубль - грошова одиниця Російської Федерації).

конвертованість валюти - Це здатність грошової одиниці використовуватися при будь-яких угодах і обмінюватися на будь-яку іншу валюту за офіційним курсом.

Розрізняють такі види конвертованості валют: 1) внутрішня конвертованість валют - Правом оборотності мають резиденти (громадяни даної країни), а для нерезидентів використовується режим неконвертируемости; 2) зовнішня конвертованість валют - Вільний обмін будь-якої валюти на нац. валюту діє тільки для іноземних громадян і юридичних осіб; 3) вільно конвертована валюта - Це валюта держав, де практично відсутні валютні обмеження, як для резидентів, так і нерезидентів; 4) частково конвертована валюта - Це валюта держав, де зберігаються валютні обмеження по деяких операціях, особливо для резидентів; 5) неконвертована валюта - Це ізольована валюта гос-в, де діють загальні заборони і обмеження щодо ввезення, обміну, продажу та купівлі нац. або іноз. валюти, як для резидентів, так і для нерезидентів.

валютна система - Це сукупність форм організації валютних відносин.

В економічній теорії слід розрізняти:

1) національну валютну систему, яка встановлює принципи регулювання валютних відносин всередині держави і діє на основі валютного законодавства;

2) міжнародну валютну систему, яка складається з національних валютних систем і закріплена міждержавними угодами; вона включає в себе наступні елементи:

а) міжнародні платіжні засоби; б) порядок балансування міжнародних платежів; в) механізм устан-ня підтримки валютних курсів; г) режим роботи валютних і золотих ринків; д) умови конвертованості валют; е) права і обов'язки межгос-них інститутів, рег-щих валютні відносини.

Валютний (обмінний) курс - Ціна кожної національної одиниці, виражена в грошових одиницях інших країн. Валютні курси бувають наступних видів:

1) фіксовані, т. Е. Держава жорстко встановлює курсове співвідношення своєї національної грошової одиниці з іноземними:

а) по золотому паритету (співвідношення купівельної спроможності різних грошових одиниць, розраховане на зіставленні сум грошей, необхідних для придбання в кожній країні однакового набору товарів);

б) по купівельної спроможності (кількість однакових товарів і послуг, які можна купити за стандартну суму різних національних валют);

2) плаваючі, т. Е. Держава жорстко не фіксує курс своєї валюти, він встановлюється під впливом попиту та пропозиції на валютному ринку:

а) вільно плаваючі (чистий ринковий обмінний курс);

б) керовано плаваючий валютний курс, регульований державою.

Оскільки попит і пропозиція валют безперервно змінюються, то валютний курс також нестабільний. Його фіксація на певну дату банками або валютною біржею називається котируванням.

У багатьох країнах світу використовується пряме котирування, т. Е. Одиниця національної валюти прирівнюється до того чи іншого кількості національних грошових одиниць.

непряма котирування означає, що кількість одиниць іноземної валюти прирівнюється до однієї одиниці національної. Банки, котіруя валюту, вказують курси її купівлі і продажу, різниця між якими утворює прибуток банку. існують різні види банківських валютних операцій:

1) спот-угоди (касові, готівкові) - Валюта поставляється покупцю на другий робочий день за курсом на момент укладання угоди; це найпоширеніший вид угод;

2) форвард-угоди (термінові) - Валюта поставляється через певний строк після укладення угоди за курсом, зафіксованим на момент продажу; такі угоди застосовують для отримання спекулятивного прибутку і страхування від ризиків, пов'язаних з можливим небажаним зрад-му курсів.

Для поточного рег-ня плаваючих валютних курсів, а також для підтримки фиксиров. курсів ісп. методи:

валютна інтервенція - Втручання держави в торги на валютному ринку, наприклад, для зміни попиту або пропозиції держава продає чи купує необхідну кількість валюти.

Контроль над зовнішньою торгівлею - Непрямий вплив на попит і пропозицію на валютному ринку, наприклад, шляхом стримування товарного імпорту.

валютне раціонування - Питання підвищення попиту на валюту, зростання її ціни або нестачі іноземної валюти вирішуються через перерозподіл грошових потоків.

Внутрішнє макроекономічне регулювання передбачає різноманітні заходи, які побічно впливають на обмінні пропорції валют.
Міжнародні економічні відносини і форми їх реалізації. | Платіжний баланс країни. Роль офіц. валютних резервів в балансуванні платежів країни.

Макроекономічний розвиток і економічне зростання. Типи економічного зростання. | Типи росту. | Циклічність економічного розвитку. Діловий цикл і його фази. | Деякі з відовпрічін. | Державне врегулювання | Принципи оподаткування та податкова система. Сутність і види фіскальної політики д-ви. | Доходи і їх розподіл в ринковій економіці. | Соціальна політика держави в умовах ринкових відносин. | Теорії економічних циклів. Концепції антициклічної політики держави. | Тенденції розвитку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати