Головна

Макроекономічний розвиток і економічне зростання. Типи економічного зростання.

  1. I. Мікробіологія і її розвиток
  2. I. СТАЛИЙ РОЗВИТОК - об'єктивне ВИМОГА ЧАСУ
  3. UML, виникнення, розвиток, особливості застосування.
  4. V2: Макроекономічна рівновага
  5. V2: Виробничі можливості суспільства і економічний вибір
  6. V2: Економічне зростання

Економічний розвиток - вдосконалення виробництва, інвестиції в яке ведуть до підвищення якісних соціально-економічних показників.

Основні показники рівня економічного розвитку:

1) ВВП (валовий внутрішній продукт) або НД (національний дохід) на душу населення;

2) галузева структура національної економіки, її аналіз проводиться на основі показника ВВП, підрахованого за галузями. Перш за все вивчається співвідношення між великими народно-господарськими галузями матеріального і нематеріального виробництва;

3) виробництво основних видів продукції на душу населення, які є базисними для розвитку національної економіки. Вони дозволяють судити про можливості задоволення потреб країни в цих основних видах продукції (електроенергія на душу населення, а так само продуктів: зерна, молока);

4) рівень і якість життя населення, який ясний у багато з ВВП, а також супроводжується аналізом двох взаємозалежних показників - споживчого кошика і прожиткового мінімуму;

5) показники економічної ефективності виробництва.

Економічне зростання-це постійне збільшення реального обсягу виробництва товарів і послуг, вироблених за певний період часу (зазвичай за рік). збільшення сукупного виробництва розраховується у відсотках по відношенню до попереднього періоду. Може вимірюватися в натуральних (тоннах, метрах і т.д.) і вартісних показниках.

Основні показники економічного зростання: 1) річний приріст обсягу ВНП, ВВП, НД; 2) річні темпи зростання ВНП, ВВП, НД на душу населення; 3) річні темпи зростання промислового виробництва в це-

лом, його галузей на душу населення.Кредит. Структура кредитно-грошової системи країни та характеристика її елементів. | Типи росту.

Принципи підходів до зміни обсягів нац. виробництва. Способи підрахунку ВНП (ВВП). Сутність макроекономічних показників національного доходу, особистого і наявного доходу. | Ціни і макроекономічні показники. Поняття номінального і реального ВНП (ВВП). | Індекси цін в макроекономіці. Індекс Ласпейраса і індекс Пааше. | Сукупний попит, його структура та фактори. Графічна модель сукупного попиту. | Класична модель макроекономічної рівноваги. Вихідні положення і графік. | Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. Вихідні положення і графік. | Сучасна модель макроекономічної рівноваги. Вихідні положення і графічна трактування. | Ціна і її функції. Система цін і методи ціноутворення в ринковій економіці. | Грошова система та її структура. Основні інструменти монетарної політики держави (ст. 1). | Інфляція, шляхи її зниження. Основні напрямки антиінфляційної політики держави. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати