На головну

Основний і оборотний капітал (виробничі фонди). Фізично і моральний знос. амортизація

  1. A) грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку, статутний капітал, резервний капітал
  2. A) Податок на доходи фізичних осіб
  3. A) фізіческіеліца, фактіческінаходящіесянатерріторііРФнеменее183днейв календарномгоду;
  4. C) Основні хімічні і фізичні перетворення
  5. C. Дані про фактори виробництва (праця і капітал), що використовуються галузями.
  6. C. Споживання основного капіталу
  7. D. Застосування моделей для оцінок послуг капіталу

З точки зору швидкості оборотів капіталу і способу перенесення вартості на готовий продукт, капітал ділиться на Основний - Та частина виробничого капіталу, кіт. обслуговує вироб-во протягом багатьох вироб-их циклів, переносить свою вартість частинами у міру зносу, бере участь в обороті всій своїй вартістю і майже не змінює в процесі вироб-ва своєї натурально-речової форми (до основного капіталу належать: машини, обладнання , транспортні засоби і т. д.); оборотний - Та частина вироб-го капіталу, кіт. повністю споживається в кожному вироб-му циклі, повністю переносить свою вартість на готову продукцію, обслуговує вироб-во протягом одного вироб-го циклу і бере участь в обороті всій своїй вартістю і матеріально. До оборотного капіталу відносяться: Сировина, основні матеріали, напівфабрикати, паливо, електроенергія і т. Д. фізичний знос основного капіталу - втрата основним капіталом споживчих властивостей в результаті впливу сил природи і використання основних фондів в процесі виробництва. моральний знос - Передчасне старіння основного капіталу в результаті розвитку науки і техніки, впровадження у виробництво більш ефек-их ср-в, знарядь праці машин, верстатів і т. Д. В результаті зносу виникає необхідність оновлення, заміни основного капіталу. Оновлення осн. кап. при частковому зносі можливо здійснити шляхом ремонту. Оновлення при повному зносі здійснюється шляхом реновації, т. Е. Повною заміною старого обладнання новим. Кошти на ремонт і реновацію беруться з амортизаційного фонду, кіт. утворюється за рахунок амортизаційних відрахувань. амортизація - Це вартість зносу обладнання, кіт. переноситься на готову продукцію з метою відшкодування вартості відпрацьованих фондів після закінчення терміну їх служби. норма амортизації: Амортизаційні відрахування за рік / вартість основного капіталу  100% Для того, щоб осн. кап. оновлювався в більш короткий термін, використовується прискорена амортизація. Вона полягає в тому, що частина додаткової вартості без перетворення її в прибуток залишається в амортизаційному фонді для відшкодування і розширення основного капіталу. Це дає можливість предприним-ю капіталізувати частину прибутку до сплати податків.Ефект доходу і ефект заміщення в теорії споживчої поведінки. | Ринок капіталу і відсоток.

Діяльність підприємства в короткостроковому періоді | Поняття витрат виробництва. Витрати економічні та фінансово-бухгалтерські. | Витрати підприємства в короткостроковому періоді. | Результати господарської діяльності підприємства (фірми) і їх оцінка. | Фактори максимізації прибутку і мінімізації витрат виробництва підприємства. | Властивості виробничої функції. | Економічна категорія власності. Роль власності в економічній системі. | Форми власності в ринковій економіці та Російської Федерації. | Організаційно-правові форми підприємств в ринковій економіці та Російської Федерації. | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати