На головну

Поняття ринку праці. Механізм функціонування ринку.

  1. I. Пояснення загальних причин і механізмів захворювань
  2. II. Теплові випромінювачі і їх характеристика поняття
  3. IV. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
  4. IX. ПОДАННЯ, МІРКУВАННЯ, ПОНЯТТЯ
  5. Lt; guestion> Жекешелендiрудi? ?аржили? механізмi кеден ?алиптасуи
  6. O 1.2. Поняття організації соціологічного дослідження. Робоча програма дослідження

Ринок робочої сили - важлива сфера економічної і соціально-політичне життя. життя суспільства. На ринку праці отримує оцінку вартість раб. Сили, визначаються умови її найму, в т. Ч величина зар. Плати, умови праці, можливість отримання освіти, проф. Зростання, гарантії зайнятості.

Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої, проф.-кваліфікаційної, демографич.), Т. Е в суспільному розподілі праці, мобільність раб. сили, масштаби і динаміку безробіття.

Ринок робочої сили, підкоряючись в цілому законами попиту та пропозиції, має ряд відмінностей від ін. Товарн. ринків. Регуляторами тут явл. фактори не тільки макро- і мікроекономіки, а й соціальні і соціально-психологічні.

На динаміку ринку праці діє ряд факторів:

1. Демографічний (рівень народжуємо-ти, темпи зростання чисельності-ти працездатності. Населення);

2. Ступінь економ. Активності разл. демографич. і етнічні. груп працездатного. Населення (напр., Швидке залучення жінок до складу раб. Сили);

3. Процеси іміграції;

4. Стан економ. Кон'юнктури, фаза економ. циклу;

5. Науково-технічна. прогрес.

Особливості російського ринку праці: - це наявність администр., Правових та економіч. обмежень, все ще препятств. Свободн. Продажу раб. Сили, на вигідних умовах для працівників. Це і наявність прописки. Ринок незбалансований, існують трудоізбиточние. регіони (південь РФ, Сівши. Кавказ), і р-ни випробувальний. брак раб. Сили (цент і північ РФ, Дальн. Схід).

Росс. Ринок праці потребує дієвої системи регулир-ня, і дещо в цій обл. вже зроблено: прийнято Закон про зайнятість, створюються біржі праці, почалася регістаціі. безраб-них, програми, спрямований. на підготовку і переподгот. кадрів.

| Форми конкуренції | Ознаки, що визначають форму | Ступінь контролю || | конкуренції| || Досконала | Множіство фірм, які виробляють | Відсутність || | Даний продукт | контролю над || | Повна однорідність | цінами || | Готової продукції | || | Відсутність обмежень для | || | Міжгалузевого переливу | || | Капіталу | || | Повна інформація, т. Е | || | Досконале знання ринку | || | Споживачами і | || | Виробниками | || НЕДОСКОНАЛА | Даний продукт виробляється | Дуже висока || 1. Монополія (чиста) | тільки однією фірмою (галузь | ступінь контролю || | складається з однієї фірми) | над цінами || | | || | | || 2. Дуополія | Виробництво даного виду | || | Продукції зосереджено на | Часткове || | Двох фірмах | контроль над || | Проводиться однорідна | цінами || | Продукція | || 3. олігополія | | || | | || | Відносно невелика | Частковий || | Кількість фірм, що виробляють | контроль над || 4. Монополістична | даний вид продукції | цінами || конкуренція з | | || Диференціацією | Безліч виробників, | || Продукту | багато дійсних або | Дуже слабкий || | Уявних відмінностей в | контроль над || | Продукції | цінами |


Процес взаємодії елементів ринкового механізму і встановлення цін рівноваги. | Основні положення кардиналистской теорії граничної корисності.

Економічне благо і його властивості. | Протиріччя між матеріальними потребами і ресурсами суспільства. Шляхи його подолання. | Традиційна і Адміністративна системи господарства, їх сутність і характерні риси. | Ринкова та Змішана системи економіки. | Поняття ринку, умови його виникнення, функції та підходи до класифікації. | Функції ринку. | Характеристика ринків в залежності від об'єктів купівлі-продажу. | Ринок досконалої і недосконалої конкуренції. | Попит, функція попиту, закон попиту і його графічне відображення. | Пропозиція, функція пропозиції, закон пропозиції та його графічне вираження. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати