Головна

індекси цін

  1. Агрегатні індекси, їх взаємозв'язку.
  2. Бібліографічні індекси в тому числі ISBN, а також збірник буде зареєстрований в базі РИНЦ
  3. Найважливіші економічні індекси та їх взаємозв'язок.
  4. Наявні індекси цін

Індивідуальний індекс цін

;

Індекс цін (індекс Карлі)

;

Індекс цін (індекс Ласпейреса)

;

Індекс цін (індекс Пааше)

;

Індекс цін (індекс Еджуорт)

;

Індекс цін (індекс Фішера)

.

Коефіцієнт падіння купівельної спроможності грошової одиниці:

;

Приріст товарообігу за рахунок зміни цін

;

Перерахунок товарообігу в порівнянні ціни

;

Розрахунок індексу цін за довільне число днів k

;

де

iPd2 - Денний темп зміни цін в частках від одиниці.

Середньозважена вартість капіталу

;

де

ki - вартість i-го джерела

di - частка i-го джерела в загальній сумі.

Вартість джерела «власний капітал» фінансово залежною компанії (Кд) В умовах передумови відсутності податків

;

де

ku - Вартість джерела «Власний капітал» фінансово незалежної компанії;

kd - Вартість позикового капіталу;

D - ринкова оцінка позикового капіталу;

E - Ринкова оцінка власного капіталу.

Вартість короткострокового джерела «Кредиторська заборгованість» при наявності опції про знижку з ціни

,

де

d - Знижка, яку можна отримати, сплативши товар протягом k днів,%;

n - Число днів, протягом яких підлягає обов'язковій оплаті.

Конверсійна вартість облігації (привілейованої акції)

,

де

Pb - Ринкова ціна базисного активу (звичайної акції);

kC - Коефіцієнт конверсії.

Дохід на акцію (EPS)

EPS= Прибуток - дивіденди за привілейованими акціями / кількість звичайних акцій

цінність акції P / E =Ринкова ціна акції / EPS

Дивідендне покриття (DC)

DC = EPS / DPS

де

DPS - Дивіденд на одну звичайну акцію.

Розрахунок очікуваного значення обмінного курсу валют (на прикладі базової валюти - долара США)

.

де

ERe - Очікуваний обмінний курс через t років;

ERS - Поточний спотовий обмінний курс (наприклад, обсяг деякої валюти за долар);

i0 - Прогнозований річний темп інфляції (в країні ,. Валюта якій обмінюється на долар);

iS - Прогнозований річний темп інфляції (в США).RP - рівень запасу, при якому робиться запас, од .; | II. Ефект фінансового важеля.

Основні формули фінансового менеджменту | S - ціна активу на кінець періоду | OFi відтік грошових коштів в i-м періоді; |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати