Головна

Похідна функції. Диференціал і його додаток до наближених обчислень

  1. VI. додаток
  2. VII. додаток
  3. XI. Диференціальний діагноз
  4. А) Приватна похідна ф-ції кількох змінних. б) Приватний і повний диференціали.
  5. А.1. Висновок закону повного струму в диференціальної формі

1. Функція і її похідна:

 1)  a)
 2)  b)
 3)  c)
 4)  d)
   e)
   f)

2. Похідна функції у = (x-3) · cos x дорівнює ...

1) y '= cosx + (x-3) sinx

2) y '= (x-3) sinx-cosx

3) y '= cosx- (x-3) sinx

4) y '= - sinx

3. Диференціювання - це

1) процес обчислення похідної

2) умова обчислення границі

3) процес обчислення певного інтеграла

4) процес обчислення невизначеного інтеграла

4. Відповідність похідних:

 1)  a)
 2)  b)
 3)  c)
 4)  d)
 5)  e)
   f)

5. Знайдіть значення y '(2), якщо y = 2x3

1) 24

2) 16

3) 12

4) 10

5) 18

6) 20

6. Відповідність похідних

 1)    a)
 2)  b)
 3)  c)
 4)  d)
 5)  e)
 6)  f)

7. Відповідність похідних:

 1)  a)
 2)  b)
 3)  c)
 4)  d)
 5)  e)
 6)  f)

8.

1)

2)

3)

4)

5)

6)


9.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

10.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

11. Похідна функції  має вигляд

1)

2)

3)

4)

12. Похідна функції y = sin8x має вигляд

1) y '= cos8x

2) y '= 8cos8x

3) y '= - 8cos8x

4) y '= 8sin8x

13. Друга похідна  має вигляд

1) y '' = 2

2) y '' = 0

3) y '' = 3

4) y '' = 1

14. Кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції  в точці х0 = -2 дорівнює

1) -1

2) -6

3) 1

4) -7

15. Диференціал функції y = x2-1 Має вигляд

1) (2x-1) dx

2) (x2-1) Dx

3) Xdx

4) 2xdx

16. Знайти значення y '(  ), Якщо y = sinx

1)

2)

3)

4) 0

5) 1

6) -1

17. Швидкість руху матеріальної точки - це від рівняння шляху

1) первісна

2) друга похідна

3) перша похідна

4) друга первісна

18. Якщо s = s (t) - закон руху тіла, то швидкість і прискорення тіла в кожен момент часу t виражається рівністю

1) v (t) = s "(t), a (t) = s '(t)

2) v (t) = s '(t), a (t) = v' (t) = s "(t)

3) v (t) = s "(t), a (t) = v '(t)

4) v (t) = t ', a (t) = v' (t) = s "(t)

19. Наближене значення приросту функції y = x2+ 2x + 3, обчислене за допомогою диференціала в точці x0= 2 при ?х = 0,1 одно

1) 0,6

2) 0,9

3) -0,6

4) 1,2

20. Похідна функції

1)

2)

3)

4)
межа функції | Невизначений і визначений інтеграли і їх властивості. Застосування визначеного інтеграла до вирішення прикладних завдань

Математика | Функція і її властивості | Диференційне рівняння | Теорія ймовірності | Математична статистика | Математичні методи в професійній діяльності | Функція і її властивості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати