Організація управління в митних органах. Специфічні орга-ганізаційні функції управління митною діяльністю. | Сутність і види управлінського контролю в митних органах. Ве-домственний контроль діяльності митних органів. Оцінка роботи та-моженних органів. | Оцінка роботи митних органів. Критерії оцінки. | Система управління ризиками (СУР). Цілі застосування СУР. Об'єкти аналіз ризиків. Діяльність митних органів з оцінки та управління ризиками. | Терміни і місця подачі митних декларацій. Подача і реєстрація митної декларації. Відгук митної декларації. | Проблеми створення і використання електронного документообігу (безпаперових технологій) на прикладі електронного декларування. | Порядок здійснення митних операцій, пов'язаних з приміщенням товарів під митну процедуру. | Особливості ввезення, вивезення та митного декларування товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом. | Порядок виробництва митних операцій щодо товарів, що перевозяться вантажним автомобільним транспортом. | Особливості ввезення, вивезення та митного декларування товарів, що переміщуються по лініях електропередачі. |

загрузка...
загрузка...
На головну

Підстави і порядок випуску товарів. Терміни випуску товарів. Випуск товарів, при виявленні адміністративного правопорушення або злочину. Відмова у випуску товарів.

  1. I. ЦІЛІ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  2. II. Види особових рахунків. Порядок відкриття, переоформлення і закриття особових рахунків
  3. II. Організація розробки тематики та виконання випускних кваліфікаційних робіт
  4. II. Порядок реалізації основних освітніх програм за спеціальностями інтернатури і ординатури.
  5. II. ТЕРМІНИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
  6. II. Ціна Договору, порядок розрахунків

Стаття 195. Підстави для випуску товарів і порядок випуску товарів

1. Випуск товарів здійснюється митними органами при дотриманні наступних умов:

1) митному органу подано ліцензії, сертифікати, дозволи і (або) інші документи, необхідні для випуску товарів відповідно до цього Кодексу та (або) іншими міжнародними договорами держав - членів митного союзу, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства держав - членів митного союзу зазначені документи можуть бути представлені після випуску товарів;

2) особами дотримані необхідні вимоги і умови для переміщення товарів під обрану митну процедуру відповідно до цього МК МС.

3) щодо товарів сплачені митні збори, податки або надано забезпечення їх сплати відповідно до цього Кодексу.

2. Випуск товарів здійснюється митними органами у термін, що не перевищує строки, зазначені в статті 196 цього Кодексу.

3. Випуск товарів проводиться посадовою особою митного органу в порядку, встановленому законодавством держав - членів митного союзу, якщо інший порядок не встановлений рішенням Комісії митного союзу, шляхом внесення (проставлення) відповідних відміток в (на) митну декларацію та (або) комерційні, транспортні (перевізні) документи, а також відповідних відомостей - в інформаційні системи митного органу.

Стаття 196. Строки випуску товарів

1. Випуск товарів повинен бути завершений митним органом не пізніше 1 (одного) робочого дня, наступного за днем ??реєстрації митної декларації, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Випуск товарів, до яких не застосовуються вивізні митні збори, які розміщені під митний процедуру експорту, і товарів, які розміщені під митний режим тимчасового вивезення, перелік яких визначається Комісією митного союзу, повинен бути завершений митним органом не пізніше 4 (чотирьох) годин з моменту реєстрації декларації на товари, а в разі, коли декларація на товари зареєстрована менш ніж за 4 (чотири) години до закінчення часу роботи митного органу - не пізніше 4 (чотирьох) годин з моменту початку часу роботи цього митного органу.

Зазначені терміни включають час проведення митного контролю.

2. При застосуванні попереднього митного декларування випуск товарів повинен бути завершений митним органом у строк не пізніше 1 (одного) робочого дня, наступного за днем ??пред'явлення товарів митному органу, що зареєстрував митну декларацію.

3. Терміни випуску товарів можуть бути продовжені на час, необхідний для проведення або завершення форм митного контролю, з письмового дозволу керівника (начальника) митного органу, уповноваженого ним заступника керівника (начальника) митного органу або осіб, які їх заміщають, і не може перевищувати 10 (десяти) робочих днів з дня, наступного за днем ??реєстрації митної декларації, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

5. Рішенням Комісії митного союзу і (або) законодавством держав - членів митного союзу можуть бути встановлені менш тривалі терміни випуску товарів, ніж встановлені в пункті 1 цієї статті.

Стаття 199. Випуск товарів при виявленні адміністративного правопорушення або злочину

1. У разі виявлення адміністративного правопорушення або злочину випуск товарів може бути здійснено до завершення провадження у справі або завершення адміністративного процесу, якщо такі товари не вилучені або на них не накладено арешт відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

2. Законодавством держав - членів митного союзу може бути передбачена необхідність надання забезпечення сплати митних зборів, податків, які можуть бути додатково нараховані.

Стаття 201. Відмова у випуску товарів

1. При недотриманні умов випуску товарів, митний орган не пізніше закінчення терміну випуску товарів відмовляє у випуску товарів у письмовій формі із зазначенням всіх причин, що стали підставою для такої відмови, і рекомендацій щодо їх усунення.

Порядок оформлення відмови у випуску товарів визначається рішенням Комісії митного союзу.

2. Митний орган відмовляє у випуску товарів, якщо при проведенні митного контролю товарів митними органами було виявлено порушення митного законодавства митного союзу, за винятком випадків, якщо:

виявлені порушення, які не є приводом до порушення адміністративного чи кримінального судочинства, усунуті;

виявлені порушення усунуто, а товари, що декларуються не вилучені або на них не накладено арешт відповідно до законодавства держав - членів митного союзу.

 Зони митного контролю: призначення, види, поняття та порядок створення. | Митна процедура. Види.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати